An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1950) Ar Aghaidh (CUID II. Cumann an Arachais Naisiunta ar Shlainte a Dhiscaoileadh.)

14 1950

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1950

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1950 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1950, a ghairm de na hAchta agus den Acht seo le chéile.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo—

na hAchta.

ciallaíonn an abairt “na hAchta” na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1948;

Acht 1911.

ciallaíonn an abairt “Acht 1911” an National Insurance Act, 1911;

an coiste bainistí.

ciallaíonn an abairt “an coiste bainistí” coiste bainistí an Chumainn;

feidhmeanna.

folaíonn an focal “feidhmeanna” cumhachta agus dualgais;

an Ciste.

ciallaíonn an abairt “an Ciste” Ciste Arachais Sláinte Náisiúnta na hÉireann;

an Ciste Ráthaíochta.

ciallaíonn an abairt “an Ciste Ráthaíochta” an ciste ráthaíochta a bunaíodh chun críocha ailt 26 d'Acht 1911;

an tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Leasa Shóisialaigh;

an ciste pinsin.

ciallaíonn an abairt “an ciste pinsin” an ciste pinsin faoin scéim pinsin;

an scéim pinsin.

ciallaíonn an abairt “an scéim pinsin” an scéim pinsin a bunaíodh de thoradh na tuarascála a tugadh de bhun míre (d) d'alt 10 den Acht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1933 ( Uimh. 13 de 1933 );

an Ciste Cúltaca.

ciallaíonn an abairt “an Ciste Cúltaca” an Ciste Cúltaca Arachais Sláinte Náisiúnta;

an Cumann.

ciallaíonn an abairt “an Cumann” Cumann an Arachais Náisiúnta ar Shláinte;

lá an aistrithe.

tá leis an abairt “lá an aistrithe” an bhrí a sanntar di in alt 4.

(2) Aon tagairt atá san Acht seo do chomhlíonadh feidhmeanna, folaíonn sí, maidir le cumhachta, tagairt d'fheidhmiú cumhacht.

(3) Aon tagairt atá san Acht seo do dhiúscairt, folaíonn sí, maidir le talamh nó áitreabh, tagairt do léas nó ligean nó deonadh a thabhairt, agus aon tagairt atá ann d'fháil, folaíonn sí, maidir le tailte nó áitreabh, tagairt do léas nó ligean nó deonadh a thógaint.

(4) Forléireofar mar aon ní amháin an tAcht seo agus na hAchta.

Caiteachais.

3. —Na caiteachais faoina raghaidh an tAire ag riaradh an Achta seo déanfar, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, iad d'íoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

Tosach feidhme Coda II.

4. —(1) Tiocfaidh Cuid II den Acht seo i ngníomh pé lá (dá ngairmtear lá an aistrithe san Acht seo) a cheapfas an tAire chuige sin le hordú.

(2) D'ainneoin fo-ailt (1) den alt seo—

(a) féadfar scéala dá dtagartar i mír (a) d'fho-alt (6) d'alt 7 den Acht seo a thabhairt don Aire sar a dtiocfaidh Cuid II den Acht seo i ngníomh, agus

(b) féadfar orduithe a dhéanamh faoi alt 20 den Acht seo sar a dtiocfaidh Cuid II den Acht seo i ngníomh, ach aon ordú a déanfar amhlaidh cumfar é le teacht i ngníomh ar an gCuid sin II a theacht i ngníomh nó dá éis sin.