An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL. Rátaí Ranníoca Fostaíochta.) Ar Aghaidh (AN CEATHRU SCEIDEAL. Coinníollacha Ranníoca.)

11 1952

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

AN TRIU SCEIDEAL.

An Ráta nó an Méid Sochair.

Ailt 14 , 26 , 27

Cuid I.

Rátaí sochar tréimhsiúla agus rátaí na méaduithe orthu.

An Cineál Sochair

Ráta seachtainiúil

Méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (má tá iníoctha)

Méadú i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanaí cáilithe (má tá iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

Scillinge

Scillinge

Scillinge

1. Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta:

 (a) i gcás daoine os cionn ocht mbliana déag d'aois—

(i) d'fhear, bean singil nó baintreach, bean phósta atá ina cónaí ar leithligh óna fear céile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid d'fháil óna fear céile, nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méaduithe i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanaí cáilithe nó i leith fir chéile     ...     ...

24

12

7

(ii) d'aon bhean phósta eile     ...

18

(b) i gcás daoine faoi bhun ocht mbliana déag d'aois—

má tá teideal ag an duine chun méaduithe i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ...     ...     ...

24

12

7

Mura bhfuil teideal den tsórt sin ag an duine     ...

18

2. Liúntas Máithreachais     ...     ...

24

3. Pinsean (ranníocach) Baintrí     ...

24

7

4. Liúntas (ranníocach) Dílleachta

10

Cuid II.

Méid Deontas.

An Cineál deontais

An Méid

(1)

(2)

Puint

1. Deontas Pósta

...

...

...

...

...

10

2. Deontas Máithreachais

...

...

...

...

2