An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Éifeacht Orduithe Uchtála.) Ar Aghaidh (CUID V. Ilghnéitheach.)

25 1952

AN tACHT UCHTÁLA, 1952

CUID IV.

Clárú Cumann Uchtála.

Srian le comhshocraíochta a dhéanamh chun leanaí d'uchtáil.

34. —(1) Ní dleathach d'aon chomhlucht daoine aon chomhshocraíochta a dhéanamh, ná féachaint le hiad a dhéanamh, chun leanbh faoi bhun seacht mbliana d'aois d'uchtáil, mura cumann uchtála cláraithe nó údarás cúnaimh phoiblí an comhlucht sin ná, chun na críche sin, leanbh a choinneáil ina gcoimeád ná a shocrú go gcoinneoidh aon duine nó comhlucht eile é.

(2) Má ghlacann aon duine páirt ar bith i mbainistí nó i rialú comhluchta daoine arb é is aon-chuspóir dó, nó ar ceann dá chuspóirí, comhshocraíochta a dhéanamh i dtaobh uchtála, agus nach cumann uchtála cláraithe ná údarás cúnaimh phoiblí, beidh an duine sin ciontach i gcion agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná dhá mhí dhéag a chur air nó fíneáil nach mó ná céad punt nó an phríosúntacht sin agus an fhíneáil sin le chéile.

(3) In aon imeachta faoin alt seo, má tugtar cruthúnas ar nithe a bheith déanta nó focail a bheith scríofa, ráite nó foilsithe (pé acu i láthair aon pháirtí sna himeachta é nó nach ea) ag duine ar bith a ghlac páirt i mbainistí nó i rialú comhluchta daoine, nó i ndéanamh comhshocraíocht i dtaobh uchtála thar ceann an chomhluchta, beidh an cruthúnas sin inghlactha mar fhianaise ar chuspóir an chomhluchta sin.

An Clár de Chumainn Uchtála.

35. —(1) Coimeádfaidh an Bord Clár de Chumainn Uchtála (ar a dtugtar an clár sa Chuid seo).

(2) Beidh an clár inscrúduithe ag an bpobal le linn gnáthuaireanta oifige.

(3) Is sa bhfoirm ordaithe a bheas na taifid sa chlár agus ní foláir na sonraí ordaithe a bheith iontu.

Cumainn uchtála a chlárú.

36. —(1) Faoi réir forál an ailt seo, taifeadfaidh an Bord sa chlár aon chomhlucht daoine a dhéanfas iarratas ar chlárú agus a bhéarfas don Bhord pé faisnéis is gá leis an mBord chun a chur ar a chumas a chinneadh an bhfuil an comhlucht sin i dteideal é a chlárú.

(2) Ní chláróidh an Bord aon chomhlucht daoine mura deimhin leis an mBord—

(a) gur comhlucht é atá ann d'aon-toisc chun cuspóirí carthanais nó daoncharadais a chur ar aghaidh, pé acu cuspóir carthanais do réir bhrí aon rialach dlí aon chuspóir acu sin nó nach ea, agus

(b) go bhfuil an comhlucht inniúil ar na hoblagáidí a chomhlíonadh a cuirtear ar chumainn uchtála chláraithe faoin Acht seo.

(3) Féadfaidh an Bord diúltú d'aon chomhlucht daoine a chlárú más dóigh leis an mBord nach duine cuí oiriúnach chun gníomhú duine ar bith a ghlacfas páirt i mbainistí nó i rialú an chomhluchta nó atá, thar ceann an chomhluchta, ag gabháil do chomhshocraíochta a dhéanamh i dtaobh uchtála.

Clárú a chealú.

37. —Féadfaidh an Bord clárú cumainn uchtála chláraithe a chealú ar aon fhoras a cheanglódh ar an mBord nó a bhéarfadh teideal don Bord iarratas ar chlárú an chumainn a dhiúltú nó más dóigh leis an mBord nach bhfuil ceanglais an Achta seo á gcomhlíonadh go sásúil ag an gcumann nó má dhéanann an cumann, nó aon duine ag gníomhú thar ceann an chumainn, cion faoin Acht seo.

Faisnéis a thabhairt agus scrúdú leabhar a cheadú.

38. —(1) Déanfaidh cumann uchtála cláraithe agus gach oifigeach don chumann nó duine ar bith eile a ghlacas páirt i mbainistí nó i rialú an chumainn—

(a) pé faisnéis a thabhairt don Bhord a iarrfas an Bord ó am go ham, trí fhógra i scríbhinn, maidir le cóiriú, comhaltas, fostaithe, eagraíocht agus gníomhachta an chumainn;

(b) cead a thabhairt, gach tráth réasúnach, do chomhalta den Bhord nó d'oifigeach údaraithe dhó na leabhair agus na doiciméid uile i dtaobh uchtála atá i seilbh nó faoi urlámhas an chumainn a scrúdú agus cóipeanna a dhéanamh díobh.

(2) Aon duine a shárós, pé acu trí ghníomh nó neamhghníomh é, foráil den alt seo, beidh sé ciontach i gcion agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air.

Míniú don mháthair nó don chaomhnóir ar éifeacht uchtála.

39. —(1) Má bheartaíonn máthair nó caomhnóir linbh an leanbh a chur faoina réir ag cumann uchtála cláraithe lena uchtáil faoin Acht seo, ní foláir don chumann, sara nglacfaid an leanbh—

(a) ráiteas i scríbhinn sa bhfoirm ordaithe a thabhairt don duine sin agus míniú soiléir ann—

(i)  ar an éifeacht atá ag ordú uchtála ar chearta máthar nó caomhnóra, agus

(ii)  ar na forála den Acht seo a bhaineas le toiliú le hordú uchtála a dhéanamh; agus

(b) a áirithiú go dtuigeann an duine an ráiteas agus go síneoidh sé doiciméad á rá sin.

(2) Mura gcomhlíontar aon ceann áirithe de cheanglais fo-ailt (1), beidh an cumann agus gach duine a ghlacas páirt i mbainistí nó i rialú an chumainn, agus gach duine a raibh baint aige le glacadh an linbh thar ceann an chumainn, ciontach i gcion agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air.