Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

29 1952


Uimhir 29 de 1952.


AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN EADARNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁLTACHT ANAMA AR MUIR, A SÍNÍODH I LONDAIN AN 10ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1948; DO LEASÚ NA bhFORÁL DE NA hACHTA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1894 GO 1947, A BHAINEAS LE DÉANAMH GALTÁN PAISNÉIRÍ, LE FEARAIS TARRTHÁLA, LE CABHRACHA NEAMHSHREANGACHA AGUS RADIO-CHABHRACHA LOINGSEOIREACHTA AGUS LE NITHE EILE LENA mBAINEANN AN COINBHINSIÚN SIN; AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN TÁILLÍ D'ÉILEAMH. [17ú Nollaig, 1952.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—