Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL.)

3 1953


Uimhir 3 de 1953.


ACHT CISTE NA nIASACHT ÁITIÚLA (LEASÚ), 1953.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ ACHT CISTE NA nIASACHT ÁITIÚLA, 1935 GO 1951. [4ú Márta, 1953.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS :—

Méadú ar an méid airgid is ineisithe as ciste na n-iasacht áitiúla.

1. —Athghairmtear leis seo alt 1 d'Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1951 ( Uimh. 18 de 1951 ), agus ina ionad sin achtaítear leis seo nach raghaidh méid iomlán an airgid a heiseofar as ciste na n-iasacht áitiúla i leith iasacht áitiúla i rith na tréimhse a luaitear i bhfo-alt (3) d'alt 4 d'Acht Ciste na nIas acht Áitiúla, 1935 (Uimh. 16 de 1935) , thar suim seachtó milliún punt.

Suimeanna áirithe a dhíscríobh.

2. —(1) Déanfar na méideanna i leith príomhshuime agus úis a sonraítear sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo ag aon uimhir thagartha a dhíscríobh de shócmhainní ciste na n-iasacht áitiúla.

(2) D'ainneoin fo-ailt (3) d'alt 14 d'Acht Ciste na nIasacht Áitiúla, 1935 (Uimh. 16 de 1935) , i gcás méideanna a dhíscríobh de bhun an ailt seo scoirfidh dliteanas aon duine chun na méideanna sin agus an t-ús pionósach a dlitear ina leith d'íoc.

(3) Measfar, maidir leis na méideanna a sonraítear sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo ag aon uimhir thagartha, an t-alt seo a theacht i ngníomh ar an dáta a sonraítear ag an uimhir thagartha sin.

Gearrtheideal agus comhlua.

3. —(1) Féadfar Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1953 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achta Ciste na nIasacht Áitiúla, 1935 go 1953, a ghairm d'Achta Ciste na nIasacht Áitiúla, 1935 go 1951, d'alt 3 den Acht Airgeadais (Forála Ilghnéitheacha), 1945 ( Uimh. 35 de 1945 ), agus den Acht seo le chéile.