13 1953


Uimhir 13 de 1953.


AN tACHT UM AN ROINN TAILTE (FORAOISEOIRÍ A BHUNÚ), 1953.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DÁ CHUMASÚ CEIMIOCHT BHUNAITHE A THABHAIRT D'FHOIRINN FORAOISEOIRÍ NA ROINNE TAILTE AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE A BHAINEAS LEIS SIN. [5ú Bealtaine, 1953.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS :—

An tAire.

1. —San Acht seo ciallaíonn “an tAire” an tAire Tailte.

Foraoiseoirí.

2. —(1) Más rud é, ar an Acht seo a rith, go mbeidh duine i seilbh poist lena mbaineann an t-alt seo, féadfaidh Coimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, ar mholadh an Aire arna thabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais, deimhniú cáiliúcháin don phost sin a dheonadh don duine sin.

(2) Beidh sé sainráite i ndeimhniú faoin alt seo go bhfuil éifeacht aige ó dháta an Achta seo a rith.

(3) Baineann an t-alt seo leis na poist seo a leanas sa Roinn Tailte :

(a) Príomh-Fhoraoiseoir ;

(b) Foraoiseoir, Grád I ;

(c) Foraoiseoir, Grád II ;

(d) Foraoiseoir, Grád III.

Oiliúnaithe Foraoiseachta.

3. —I gcás duine, a bhí ar an Acht seo a rith i seilbh poist mar Oiliúnaí Foraoiseachta sa Roinn Tailte, do chríochnú a chúrsa oiliúna chun sástachta an Aire, féadfaidh Coimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, ar mholadh an Aire arna thabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais, deimhniú cáiliúcháin do phost Foraoiseora, Grád III sa Roinn Tailte, a dheonadh don duine sin.

Eifeacht an deimhnithe.

4. —I gcás deimhniú cáiliúcháin a dheonadh de bhun an Achta seo, measfar an duine dár deonadh an deimhniú a bheith arna cheapadh chun poist bhuain i Stát-Sheirbhís an Rialtais ar an dáta óna bhfuil éifeacht ag an deimhniú.

Moladh a bheith faoina roghain ag an Aire.

5. —Gan dochar don ghá atá le comhthoiliú an Aire Airgeadais, beidh sé faoina roghain go hiomlán ag an Aire moladh a thabhairt faoin Acht seo.

Gearrtheideal.

6. —Féadfar an tAcht um an Roinn Tailte (Foraoiseoirí a Bhunú), 1953 , a ghairm den Acht seo.