Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

12 1958


Uimhir 12 de 1958.


ACHT TIONSCAIL NA gCON, 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN TIONSCAL NA gCON AGUS RÁSAÍOCHT AGUS CÚRSÁIL CHON D'FHEABHSÚ AGUS D'FHORBAIRT AGUS CHUN RÁS-RIANTA AGUS FAICHÍ CÚRSÁLA CON A RIALÚ NÍOS FEARR; DO BHUNÚ BOIRD DÁ nGAIRMFEAR BORD NA gCON AGUS DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA; DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN BORD NA gCON D'OIBRIÚ SUIMITHEOIRÍ, CHUN TÁILLÍ A GHEARRADH A BHEAS LE nÍOC AG DAOINE A BHEAS AG OIBRIÚ RÁS-RIANTA CON AR A mBEIDH NA SUIMITHEOIRÍ AGUS CHUN SUIMEANNA AGUS TOBHAIGH A BHAILIÚ AS AIRGEAD A CUIRFEAR MAR GHEALL TRÍ NA SUIMITHEOIRÍ; DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN CLUB CÚRSÁLA NA hÉIREANN D'ATHCHÓIRIÚ AGUS É D'AITHINT MAR PHRÍOMH-ÚDARÁS LE hAGHAIDH SÍOLRÚ CON AGUS CÚRSÁIL CHON; DO THABHAIRT FEIDHMEANNA ÁIRITHE DO CHLUB CÚRSÁLA NA hÉIREANN; DO DHÉANAMH SOCRUITHE MAIDIR LE GEALL-GHLACADÓIRÍ A BHEAS AG CÚRSA-GHEALLTÓIREACHT MAIDIR LE COIN (LENA nÁIRÍTEAR SOCRÚ CHUN TOBHAIGH A LEAGADH AR GHEALL-GHLACADÓIRÍ I LEITH CÚRSA-GHEALLTA AGUS SOCRÚ CHUN TÁILLÍ A GHEARRADH, ACH AMHÁIN LE LINN NA TOBHAIGH SIN A BHEITH LEAGTHA, A BHEAS LE nÍOC AG GEALL-GHLACADÓIRÍ A BHEAS AG CÚRSA-GHEALLTÓIREACHT); AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE (LENA nÁIRÍTEAR MUIRIR A GHEARRADH I LEITH CEADÚNAS AGUS CEAD) A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

[28 Bealtaine, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—