An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XX. Forálacha Ilghnéitheacha.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Achtacháin a Aisghairtear.)

14 1959

AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

CUID XXI.

Forálacha Sealadacha.

Coimeádaithe láithreacha toghroinne d'fhanúint in oifig.

329. —Gach duine a bheidh i seilbh oifige mar choimeádaí do thoghroinn díreach roimh an dáta feidhme measfar é a bheith arna thoghadh faoin Acht seo agus, murab éag, éirí as nó teacht faoi dhícháilíocht roimhe sin dó, sealbhóidh sé oifig go dtí meán oíche an lae a chuirfear ar siúl an chéad toghchán eile le haghaidh coimeádaithe don toghroinn sin de bhun alt 27.

Oifigigh agus seirbhísigh láithreacha d'fhanúint in oifig nó i bhfostaíocht.

330. —Gach duine a bheidh i seilbh oifige nó fostaíochta chun ar ceapadh é faoi aon fhoráil d'aon achtachán aisghairthe leanfaidh sé air san oifig nó san fhostaíocht sin ar an dáta feidhme agus dá éis sin agus measfar é a bheith arna cheapadh chuige sin faoin bhforáil chomhréire den Acht seo.

Údaráis láithreacha d'fhanúint i bhfeidhm.

331. —Aon údaras a deonaíodh faoi aon fhoráil d'aon achtachán aisghairthe agus nach mbeidh aistarraingthe roimh an dáta feidhme, leanfaidh sé i bhfeidhm agus beidh éifeacht aige ar an dáta feidhme agus dá éis ionann is dá mba faoin bhforáil chomhréire den Acht seo a deonaíodh é.

Rátaí iascaigh arna ngearradh faoi achtacháin aisghairthe.

332. —(1) Measfar gur faoi alt 55 a gearradh gach ráta iascaigh a bheidh gearrtha ag bord coimeádaithe roimh an dáta feidhme faoi alt 13 den Acht Iascaigh, 1925 ( Uimh. 32 de 1925 ).

(2) Measfar gur faoi alt 55 a dhaingnigh an tAire gach ráta iascaigh a bheidh daingnithe ag an Aire roimh an dáta feidhme faoi alt 13 den Acht Iascaigh, 1925 .

(3) Measfar gur faoi alt 55 a ghearr an tAire gach ráta iascaigh a bheidh gearrtha ag an Aire roimh an dáta feidhme faoi alt 13 den Acht Iascaigh, 1925 .

Ceadúnais agus deimhnithe láithreacha d'fhanúint i bhfeidhm.

333. —Gach ceadúnas arna eisiúint agus gach deimhniú arna dheonú faoi aon fhoráil d'aon achtachán aisghairthe agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an dáta feidhme leanfaidh sé i bhfeidhm ar an dáta feidhme agus dá éis agus measfar gur faoin bhforáil chomhréire den Acht seo a deonaíodh é.

Fodhlíthe, orduithe agus rialacháin láithreacha d'fhanúint bhfeidhm.

334. —Gach ionstraim acu seo a leanas a bhí i bhfeidhm díreach roimh an dáta feidhme:—

(a) aon fhodhlí arna dhéanamh faoi aon achtachán aisghairthe,

(b) aon ordú nó rialachán arna dhéanamh faoi aon achtachán aisghairthe,

leanfaidh sí i bhfeidhm ar an dáta feidhme agus dá éis agus measfar gur faoin bhforáil chomhréire den Acht seo a rinneadh é.

Leasú ar fhodhlíthe áirithe a rinneadh faoi na hachtacháin aisghairthe agus a d'fhoráil forghéilleadh.

335. —I gcás aon fhodhlí (is fodhlí a bhunaigh cion) a rinneadh faoi aon achtachán aisghairthe agus a choinnítear i bhfeidhm le halt 334, dá fhoráil, mar chuid den phionós mar gheall ar an gcion agus mar iarmairt reachtúil de dhroim ciontaithe, go bhforghéillfidh an duine a chiontófar sa chion sin ní áirithe nó go bhforghéillfear ní áirithe, déanfar an fodhlí sin a fhorléiriú ionann is gur fhoráil sé, in ionad na forála sin, go mbeidh, i gcás duine a chiontú sa chion sin, an ní sin a shonraítear san fhodhlí sin mar an ní a bheidh le forghéilleadh ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim ciontaithe.