An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL. Achtacháin a Aisghairtear.) Ar Aghaidh (AN TRIÚ SCEIDEAL Cuntais Bhord Coimeádaithe.)

14 1959

AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

AN DARA SCEIDEAL.

Ceantair Iascaigh, Toghranna agus an Líon Coimeádaithe do gach Toghroinn.

Ailt 3,19 agus 23.

Uimh. Thag.

Uimh. an cheantair iascaigh.

Ainm an cheantair iascaigh.

An limistéar atá sa cheantar iascaigh.

Ainmneacha toghranna cheantar iascaigh.

Na huiscí atá i ngach toghroinn.

An líon coimeádaithe do gach toghroinn.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Uimh. 1

Ceantar Bhaile Átha Cliath.

An límistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, an pointe is faide soir den Rubha-Oileán, Sceire, contae Bhaile Átha Cliath agus Ceann Chill Mhantáin, contae Chill Mhantáin, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus,

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sn, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Bhaile Átha Cliah.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar Bhaile Átha Cliath.

Triúr.

Toghroinn Fhioruisce “B” de Cheantar Bhaile Átha Cliath.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i gCeantar Bhaile Átha Cliath.

Triúr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Uimh. 2

Ceantar Loch Garman

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Ceann Chill Mhantáin, contae Chill Mhantáin, agus Bá na Tiníleach, contae Loch Garman, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shíleann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Loch Garman.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar Loch Garman.

Seisear.

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Loch Garman.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i gCeantar Loch Garman.

Seisear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Uimh. 3

Ceantar Phort Láirge.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Bá na Tiníleach, contae Loch Garman, agus Ceann Heilbhic, contae Phort Láirge, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idr na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann sad sin.

Toghroinn Thaoide“A” de Cheantar Phort Láirge.

Na huiscí go léir atá i gCeantar Phort Láirge ach amháin—

(a) na codanna fioruisce de na huisci sin, agus

(b) na huisci ata i dToghranna Taiode "B" agus "C" de Cheantar Phort Láirge

Seisear

Toghroinn Thaoide “B” de Cheantar Phort Láirge.

Na huiscí go léir arb é atá iontu—

(a) na codanna taoide éagsúla den Bhearbha agus den Fheoir,

(b) comhshruth taoide na Bearbha agus na Feoire suas ó líne dhíreach a tharraingeofaí ón bpointe is faide soir i mbaile fearainn Dhrom Domhnaigh Uachtair, contae Chill Chainnigh, trí Phointe na Síge, contae Phort Láirge, agus a shínfí chun go dteangmhódh sí le cladach Loch Garman i mbaile fearainn na hEaige, contae Loch Garman, agus

(c) na codanna taoide d'aon aibhneacha atá i gceangal leis na codanna taoide sin den Bhearbha agus den Fheoir agus leis an gcomhshruth taoide sin.

Triúr.

Toghroinn Thaoide “C” de Cheantar Phort Láirge.

Na huiscí go léir atá sna codanna taoide éagsúla den tSiúir agus a craobh-aibhneacha suas ó líne dhíreach a tharraingeofaí mar a dúradh.

Triúr.

Toghroinn Fhíoruisce “D” de Cheantar Phort Láirge.

Na huiscí go léir atá sna codanna fíoruisce—

(a) den tSiúir agus a craobh-aibhneacha,

(b) de na haibhneacha agus na lochanna go léir agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach i gcomhshruth taoide na Siúire, na Feoire agus na Bearbha, agus

(c) de na haibhneacha agus na lochanna go léir agus a gcraobh aibhneacha a ritheann amach san fharraige idir Ceann Heilbhic, contae Phort Láirge agus an Gob Rua, contae Phort Láirge.

Triúr.

Toghroinn Fhíoruisce “E” de Cheantar Phort Láirge.

Na huiscí go léir atá sna codanna fíoruisce—

(a) den Bhearbha agus a craobh-aibhneacha,

(b) de na haibhneacha agus na lochanna go léir agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann ón taobh thoir amach i gcomhshruth taoide na Bearbha agus na Feoire, agus

(c) de na haibhneacha agus na lochanna go léir agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir Bá na Tiníleach agus Rinn Dubháin, Contae Loch Garman.

Triúr.

Toghroinn Fhíoruisce “F” de Cheantar Phort Láirge.

Na huiscí go léir sna codanna fíoruisce—

(a) den Fheoir agus a craobh-aibhneacha, agus

(b) de na haibhneacha agus na lochanna go léir agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann ón taobh thiar amach i gcomhshruth taoide na Bearbha agus na Feoire.

Triúr.

4

Uimh. 4

Ceantar Lios Mór.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Ceann Heilbhic, Contae Phort Láirge, agus Piara Bhaile Choitín, Contae Chorcaí, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha aritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Lios Mór.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gceantar Lios Mór.

Seisear.

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Lios Mór.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i gCeantar Lios Mór.

Seisear.

5

Uimh. 5

Ceantar Chorcaí.

An limistéar arb é atá ann—

1. Limistéar Phiara Bhaile Choitín —Rinn an Bharraigh, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Piara Bhaile Choitín, contae Chorcaí, agus Rinn an Bharraigh, contae Chorcaí, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

Toghroinn Thaoide “A” (ach de Cheantar Chorcaí.

Na huiscí go léir amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Phiara Bhaile Choitín—Rinn an Bharraigh.

Ceathrar.

Toghroinn Thaoide “B” de Cheantar Chorcaí.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Rinn an Bharraigh—Dún Téide.

Triúr.

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin;

Toghroinn Thaoide “C” de Cheantar Chorcaí.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Dhún Téide —Carn Uí Néid.

Triúr.

2. Limistéar Rinn an Bharraigh— Dún Téide, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Rinn an Bharraigh, contae Chorcaí, agus Dún Téide, contae Chorcaí, agus thart faoi aon oileáin agus carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

Toghroinn Thaoide “D” de Cheantar Chorcaí.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Charn Uí Néid-Corr Rubha.

Triúr.

 

 

 

 

 

 

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin agus an talamh a shileann siad sin;

Toghroinn Fhíoruisce“E” de Cheantar Chorcaí

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Phiara Bhaile Choitín—Rinn an Bharraigh.

Ceathrar.

3. Limistéar Dhún Téide—Carn Uí Néid, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoidefeadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Dún Téide, Contae Chorcaí, agus Carn Uí Néid, Contae Chorcaí agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin, agus,

Toghroinn Fhíoruisce “F” de Cheantar Chorcaí.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Rinn an Bharraigh—Dún Téide.

Triúr

Toghroinn Fhíoruisce “G” de Cheantar Chorcaí.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Dhún Téide —Carn U Néid.

Triúr.

4. Límistéar Charn Uí Néid—Corr Rubha, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Carn Uí Néid, contae Chorcaí, agus Corr Rubha, contae Chorcaí, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shíleann siad sin.

Toghroinn Fhíoruisce “H” de Cheantar Chorcaí.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Charn Uí Néid—Corr Rubha.

Triúr.

6

Uimh. 7

Ceantar Chiarraí.

An limistéar arb é atá ann—

1. Limistéar Chorr Rubha—Ceann an Uain, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Corr Rubha, contae Chorcaí, agus Ceann an Uain, contae Chiarraí, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Chiarraí.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce) atá i Limistéar Chorr Rubha-Ceann an Uain.

Triúr.

 

 

 

 

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin;

Toghroinn Thaoide “B” de Cheantar Chiarraí.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce) atá i Limistéar Cheann an Uain—Faill Fhia.

Triúr.

2. Limistéar Cheann an Uain— Faill Fhia, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Ceann an Uain, contae Chiarraí, agus Faill Fhia, contae Chiarraí, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

Toghroinn Thaoide “C” de Cheantar Chiarraí.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Fhaill Fhia —Ceann Duimhche.

Cúigear.

 

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin, agus

Toghroinn Fhíoruisce “D” de Cheantar Chiarraí.

Na codanna fíoruisce go go léir de na huiscí atá i Limistéar Chorr-Rubha — Ceann an Uain.

Triúr.

Toghroinn Fhíoruisce “E” de Cheantar Chiarraí

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Cheann an Uain-Faill Fhia.

Seisear.

3. Ceantar Fhaill Fhia-Ceann Duimhche, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo, eadhon, Faill Fhia, contae Chiarraí, agus Ceann Duimhche, contae Chiarraí, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

Toghroinn Fhíoruisce “F” de Cheantar Chiarraí.

Na codanna fíoruisce de na huiscí a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí seo a leanas, eadhon, Faill Fhia, contae Chiarraí, agus Pointe an Chromáin i gCuan Chaisleán na Mainge, contae Chiarraí.

Triúr.

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Fhíoruisce “G” de Cheantar Chiarraí.

Na codanna fíoruisce de na huiscí a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí seo a leanas, eadhon, Pointe an Chromáin i gCuan Chaislean na Mainge, contae Chiarraí, agus Ceann Duimhche, contae Chiarraí.

Triúr.

7

Uimh. 8

Ceantar Luimnigh.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige, agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Ceann Duimhche, contae Chiarraí, agus Ceann Caillí, contae an Chláir, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Luimnigh.

Na huiscí go léir i gCeantar Luimnigh, ach amháin—

(a) na codanna fíoruisce de na huiscí sin, agus

(b) na huiscí atá i dToghroinn Thaoide “B” de cheantar Luimnigh.

Triúr.

(b) iomlán na lochanna agus na n-aibhneacha éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “B” de Cheantar Luimnigh.

Uiscí uile an Sionainne ó líne a tharraingeofaí idir Gob Pholl an tSalainn i bParóiste Sheana-Ghualann, contae Luimnigh, agus Rinn Fhaoláin i bParóiste Chill Feadáin, contae an Chláir, suas go dtí a hacomhal leis an bhfíoruisce, maraon le hiomlán na gcodanna taoide de na haibhneacha éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa chéanna.

Triúr.

Toghroinn Fhíoruisce “C” de Cheantar Luimnigh.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí go léir a ritheann amach i sruth taoide na Sionainne ar an taobh theas idir Ceann Duimhche agus Cathair Luimnigh.

Triúr.

Toghroinn Fhíoruisce “D” de Cheantar Luimnigh.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí go léir a ritheann amach i sruth taoide na Sionainne ar an taobh thuaidh idir Ceann Caillí agus Cathair Luimnigh.

Triúr.

Toghroinn Fhíoruisce “E” de Cheantar Luimnigh.

Na codanna fíoruisce go léir den tSionainn agus de na huiscí go léir a ritheann amach sa chéanna idir Cathair Luimnigh agus an Droichead i mBeannchar.

Triúr.

Toghroinn Fhíoruisce “F” de Cheantar Luimnigh.

Na codanna fíoruisce go léir den tSionainn agus de na huiscí go léir a ritheann amach sa chéanna ón Droichead i mBeannchar suas.

Triúr.

8

Uimh. 91

Ceantar na Gaillimhe.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Ceann Caillí, contae an Chláir, agus muirrinn na teorann idir baile fearainn Chaorán na gCearc Theas agus baile fearainn na Banraí Báine Theas, contae na Gaillimhe, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcóstaidirna pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar na Gaillimhe.

Na huiscí go lé amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar na Gaillimhe.

Ceathrar

 

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar na Gaillimhe.

 

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i gCeantar na Gaillimhe.

 

Ceathrar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Uimh. 92

Ceantar Chonamara.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, muir-rinn na teorann idir baile fearainn Chaorán na gCearc Theas agus baile fearainn na Banraí Báine Theas, contae na Gaillimhe agus Ceann Léime, contae na Gaillimhe, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Chonamara.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar Chonamara.

Ceathrar

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Chonamara.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i gCeantar Chonamara.

Ceathrar.

 

 

 

 

 

 

 

10

Uimh. 101

Ceantar Bhaile na Cille.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Ceann Léime, contae na Gaillimhe, agus Rinn an Choilm in aice le Cathair na Mart, contae Mhaigh Eo, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcóstaidirna pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Bhaile na Cille.

Na huiscí go léi amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar Bhaile na Cille.

Ceathrar

 

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Bhaile na Cille.

 

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí at á i gCeantar Bhaile na Cille.

 

Triúr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Uimh. 102

Ceantar Bheannchar lorrais.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Rinn an Choilm in aice le Cathair na Mart, contae Mhaigh Eo, agus Beann Bhuí, contae Mhaigh Eo, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointísin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Bheannchar Iorrais.

Na huiscí go léi amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar Bheannchar Iorrais.

Triúr

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Bheannchar Iorrais.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i gCeantar Bheannchar Iorrais.

Triúr

 

 

 

 

 

 

12

Uimh. 11

Ceantar Bhéal Átha an Fheadha.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Beann Bhuí, contae Mhaigh Eo, agus Gob an Chuain Mhóir, contae Shligigh, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Bhéal Átha an Fheadha.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar Bhéal Átha an Fheadha.

Seisear

 

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Bhéal Átha an Fheadha.

 

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i gCeantar Bhéal Átha an Fheadha.

 

Seisear.

 

 

 

 

 

 

13

Uimh. 12

Ceantar Shligigh.

An limistéar arb é atá ann—

1. Limistéar Ghob an Chuain Mhóir-Rinn Chill Easpaig, is é sin le rá—

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Shligigh.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Ghob a Chuain Mhóir—Rinn Chill Easpaig.

Ceathrar

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Gob an Chuain Mhóir, contae Shligigh, agus Rinn Chill Easpaig i mbaile fearainn Chill Easpaig Chróin, contae Shligigh, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

Toghroinn Thaoide “B” de Cheantar Shligigh.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Rinn Chill Easpaig—an Charraig Gharbh.

Ceathrar.

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin, agus

Toghroinn Fhíoruisce “C” de Cheantar Shligigh.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Ghob an Chuain Mhóir—Rinn Chill Easpaig.

Ceathrar.

2. Limistéar Rinn Chill Easpaig— an Charraig Gharbh, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Rinn Chill Easpaig, contae Shligigh, agus an Charraig Gharbh, contae Shligigh, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Fhíoruisce “D” de Cheantar Shligigh.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Rinn Chill Easpaig—an Charraig Gharbh.

Ceathrar.

14

Uimh. 13

Ceantar Bhéal Átha Seanaigh.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, an Charraig Gharbh, contae Shligigh, agus Ceann Ros Eoghain, contae Dhún na nGall, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) na codanna, laistigh den Stát, de na haibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh, laistigh den Stát, a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Bhéal Átha Seanaigh.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar Bhéal Átha Seanaigh.

Seisear.

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Bhéal Átha Seanaigh.

Na codanna fíoruisce go léirdenahuiscilaistigh den Stát atá i gCeantar Bhéal Átha Seanaigh.

Seisear.

 

 

 

 

 

 

15

Uimh. 141

Ceantar Leitir Ceanainn.

An limistéar arb é atá ann—

1. Limistéar Cheann Ros Eoghain —Corrán Binne, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Ceann Ros Eoghain, contae Dhún na nGall, agus Corrán Binne, contae Dhún na nGall, agus thart faoi aon oilcáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

 

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Leitir Ceanainn.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Cheann Ros Eoghain — Corrán Binne.

Triúr.

Toghroinn Thaoide “B” de Cheantar Leitir Ceanainn.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fícruisce díobh) atá i Limistéar Chorrán Binne—Ceann Mhálainne.

Triúr.

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin, agus

Toghroinn Fhíoruisce “C” de Cheantar Leitir Ceanainn

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Cheann Ros Eoghain — Corrán Binne.

Triúr.

2. Limistéar Chorrán Binne— Ceann Mhálainne, is é sin le rá—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Corrán Binne, contae Dhún na nGall, agus Ceann Mhálainne, contae Dhún na nGall, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha laistigh den Stát a ritheann amach sa sruth taoideidir na pointísin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Fhíoruisce “D” de Cheantar Leitir Ceanainn.

Na codanna fíoruisce go léirdenahuiscí laistigh den Stát atá i Limistéar Chorrán Binne— Ceann Mhálainne.

Triúr

16

Uimh. 172

Ceantar Dhún Dealgan.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide, laistigh den Stát, feadh an chósta i Loch Cairlinne agus feadh an chósta idir Ceann an Chlochair, contae Lúbhaidh, agus teorainn an Stáit agus Thuaisceart Éireann agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ó na cóstaí sin;

(b) na codanna, laistigh den Stát, de na haibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha aritheann amach sa sruth taoide sin agus an talamh, laistigh den Stát, a shileann siad sin, agus

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Dhún Dealgan.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruiscedíobh) laistigh den Stát atá i gceantar Dhún Dealgan.

Seisear

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Dhún Dealgan.

Na codanna fíoruisce go léir den a huiscí laistigh den Stát atá i gCeantar Dhún Dealgan

Seisear.

 

 

 

 

(c) an chuid, laistigh den Stát, den Abhainn Mhór agus a craobh-aibhneacha, agus an talamh, laistigh den Stát, a shileann siad sin.

 

 

 

17

171

Ceantar Dhroichead Átha.

An limistéar arb é atá ann—

(a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, an pointe is faide soir de Rubha-Oileán, Sceire, contae Bhaile Átha Cliath, agus Ceann an Chlochair, contae Lúbhaidh, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointísin, agus

(b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin.

Toghroinn Thaoide “A” de Cheantar Dhroichead Átha.

Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i gCeantar Dhroichead Átha.

Seisear.

Toghroinn Fhíoruisce “B” de Cheantar Dhroichead Átha.

Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i gCeantar Dhroichead Átha.

Seisear.