An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959) Ar Aghaidh (CUID II. Comhaltaí d'Fhoireann Thithe an Oireachtais a Cheapadh.)

38 1959

AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal,

1. —Féadfar an tAcht um Fhoireann Thithe an Oireachtais, 1959 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

1958, Uimh. 34 .

1956, Uimh. 45 .

1956, Uimh. 46 .

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “an tAcht Rialaithe leasaitheach” Acht Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú), 1958 ;

ciallaíonn “Acht na gCoimisinéirí” Acht Choimisinéirí na Státsheirbhíse, 1956;

ní fholaíonn “comhalta de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;

folaíonn “comhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “oifigeach do Thithe an Oireachtais” duine—

(a) arb é Cléireach nó Leas-Chléireach Dháil Éireann, nó Sheanad Éireann, é, nó

(b) arb é an Maoirseoir, Tithe an Oireachtais, é, nó

(c) arb é Captaen an Gharda, Tithe an Oireachtais, é;

ciallaíonn “an tAcht Rialaithe” Acht Rialaithe na Státsheirbhíse, 1956.

Na comhaltaí d'fhoireann Thithe an Oireachtais a bheith ina státseirbhísigh don Stát.

3. —Is státseirbhísigh don Stát na comhaltaí d'fhoireann Thithe an Oireachtais.

Costais riaracháin.

4. —Íocfar as airgead a sholáthróidh an tO reachtas, a mhéid a cheadóidh an tAire é, na costais faoina rachfar ag riaradh an Achta seo.