Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Gearrtheidil reachtanna éireannacha réamh-aontachta)

5 1962


Uimhir 5 de 1962.


AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962.

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT GEARRTHEIDEAL DO REACHTANNA ÉIREANNACHA ÁIRITHE RÉAMH-AONTACHTA AGUS REACHTANNA SASANACHA ÁIRITHE A CUIREADH I bhFEIDHM MAIDIR LE hÉIRINN, IONAS GUR FUSAIDE IAD A LUA. [28 Márta, 1962].

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Lua na nAchtanna sceidealta.

1. —(1) Féadfar gach Acht dá luaitear sa chéad cholún den Chéad, den Dara nó den Tríú Sceideal a lua faoin ngearrtheideal a thugtar dó sa tríú colún den Sceideal sin.

(2) Is le haghaidh eolais amháin an t-ábhar atá sa dara colún de gach Sceideal agus ní cuid den Acht seo é.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Ghearrtheidil, 1962 , a ghairm den Acht seo.