6 1962


Uimhir 6 de 1962.


AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1962.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT CHUN SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE A CHUR CHUN SEIRBHÍSE NA mBLIANTA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ IS TRÍOCHA DE MHÁRTA MÍLE NAOI gCÉAD SEASCA A DÓ AGUS MÍLE NAOI gCÉAD SEASCA A TRÍ. [28 Márta, 1962.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS :—

£11,999,700 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch 31 Márta, 1962.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Aon Mhilliún Déag Naoi gCéad Nócha a Naoi Míle agus Seacht gCéad Punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá is tríocha de Mhárta míle naoi gcéad seasca a dó.

£49,336,200 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch 31 Márta, 1963.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Daichead a Naoi Milliún Trí Chéad Tríocha a Sé Mhíle agus Dhá Chéad Punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá is tríocha de Mhárta míle naoi gcéad seasca a trí.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £61,335,900 a fháil ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon suim nó suimeanna nach mó san iomlán ná Seasca a hAon Milliún Trí Chéad Tríocha a Cúig Míle agus Naoi gCéad Punt a fháil ar iasacht ó dhuine ar bith agus, chun an céanna a fháil ar iasacht, féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a bhunú agus a eisiúint agus iad faoi cibé ráta úis agus fós faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis a bheidh muirear príomhshuime agus úis aon urrús a eiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina rachfar i ndáil leis na hurrúis sin a eisiúint.

(3) Aon airgead a chruinneofar trí urrúis a eiseofar faoin Acht seo, cuirfear chun creidmheasa do chuntas an Státchiste é agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon slí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Gearrtheideal.

4. —Féadfar an tAcht Príomh-Chiste, 1962 , a ghairm den Acht seo.