30 1962


Uimhir 30 de 1962.


AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDÚ A DHAINGNIÚ) (Uimh. 2), 1962.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHAINGNIÚ AN ORDAITHE UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (BRUTHAIRÍ AGUS SOIRN), 1962, A RINNE AN tAIRE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA FAOI ALT 9 DEN ACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA, 1953 . [11 Nollaig, 1962.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Ordú a dhaingniú.

1962, I.R. Uimh. 117.

1953, Uimh. 14.

1. —Daingnítear leis seo an tOrdú um Chleachtais Srianta Trádála (Bruthairí agus Soirn), 1962, a rinne an tAire Tionscail agus Tráchtála faoi alt 9 den Acht um Chleachtais Srianta Trádála, 1953 .

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Chleachtais Srianta Trádála (Ordú a Dhaingniú) (Uimh. 2), 1962 , a ghairm den Acht seo.