6 1963


Uimhir 6 de 1963.


AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1963.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHAINGNIÚ AN ORDAITHE UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ABHRAIS LÁMHCHNIOTÁLA), 1962, A RINNE AN tAIRE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA FAOI ALT 9 DEN ACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA, 1953 . [12 Márta, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS :—

Ordú a Dhaingniú.

1962, I.R.

Uimh. 197.

1953, Uimh. 14 .

1. —Daingnítear leis seo an tOrdú um Chleachtais Srianta Trádála (Abhrais Lámhchniotála), 1962, a rinne an tAire Tionscail agus Tráchtála faoi alt 9 den Acht um Chleachtais Srianta Trádála, 1953 .

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Chleachtais Srianta Trádála (Ordú a Dhaingniú), 1963 , a ghairm den Acht seo.