13 1963


Uimhir 13 de 1963.


AN tACHT CHUN ALLMHAIRÍ A RIALÚ (LEASÚ), 1963.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA CHUN IOMPORTÁLANNA DO RIALÚ, 1934 AGUS 1937. [26 Meitheamh, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1934, Uimh. 12 .

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht chun Iomportálanna do Rialú, 1934 ;

ciallaíonn “ordú cuóta” ordú arna dhéanamh faoi alt 3 den Phríomh-Acht.

(2) Forléireofar na tagairtí atá in alt 2 den Phríomh-Acht don Acht sin mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Acht seo.

Cumhacht chun earraí ó thíortha áirithe a dhíolmhú ó orduithe cuóta.

2. —Féadfaidh an Rialtas in ordú cuóta, agus leis, earraí a dhíolmhú ón toirmeasc a dhéantar leis an ordú má shuitear chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim (de réir mar a shonrófar san Ordú)—

(a) gur i dtír nó i dtíortha sonraithe a monaraíodh nó a táirgeadh iad,

(b) gur ó thír nó ó thíortha sonraithe a coinsíníodh chun an allmhaireora iad, nó

(c) gur i dtír nó i dtíortha sonraithe a monaraíodh nó a táirgeadh iad agus gur ón tír nó ó na tíortha sin a coinsíníodh chun an allmhaireora iad.

Cumhacht chun earraí ó thíortha áirithe a dhíolmhú ó orduithe cuóta atá déanta cheana féin.

3. —Féadfaidh an Rialtas, le hordú faoi alt 11 den Phríomh-Acht, earraí a dhíolmhú ón toirmeasc a rinneadh le hordú cuóta nó le horduithe cuóta sonraithe a rinneadh roimh an Acht seo a rith má shuitear chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim (de réir mar a shonrófar san Ordú)—

(a) gur i dtír nó i dtíortha sonraithe a monaraíodh nó a táirgeadh iad,

(b) gur ó thír nó ó thíortha sonraithe a coinsíníodh chun an allmhaireora iad, nó

(c) gur i dtír nó i dtíortha sonraithe a monaraíodh nó a táirgeadh iad agus gur ón tír nó ó na tíortha sin a coinsíoníodh chun an allmhaireora iad.

Gearrtheideal agus comhlua.

4. —(1) Féadfar an tAcht chun Allmhairí a Rialú (Leasú), 1963 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna chun Allmhairí a Rialú, 1934 go 1963, a ghairm de na hAchtanna chun Iomportálanna do Rialú, 1934 agus 1937, agus den Acht seo le chéile.