An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tAONÚ SCEIDEAL DÉAG. Leasuithe ar Achtanna eile.) Ar Aghaidh (AN TRÍÚ SCEIDEAL DÉAG. Cosaint d'Achtachán.)

33 1963

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

AN DÓÚ SCEIDEAL DÉAG.

Achtacháin a Aisghairtear.

Alt 3.

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

3 & 4 Will. 4, c. 31.

The Sunday Observance Act, 1833.

An tAcht iomlán.

45 & 46 Vict., c. 72.

The Revenue, Friendly Societies and National Debt Act, 1882.

Fo-alt (1) d'Alt 11 agus sa Chéad Sceideal na focail “6 Geo. 4, c. 42, 8 & 9 Vic., c. 37, s. 22.”

8 Edw. 7, c. 69.

The Companies (Consolidation) Act, 1908.

An tAcht iomlán.

3 & 4 Geo. 5, c. 25.

The Companies Act, 1913.

An tAcht iomlán.

7 & 8 Geo. 5, c. 28.

The Companies (Particulars as to Directors) Act, 1917.

An tAcht iomlán.

Uimh. 9 de 1934 .

An tAcht um Chúiteamh do Lucht Oibre, 1934.

Fo-ailt (3) agus (4) d'alt 20.

Uimh. 7 de 1942 .

An tAcht Árachais (Breac-Dhíomhaointeas), 1942.

Fo-ailt (1) agus (2) d'alt 27.

Uimh. 11 de 1952 .

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952.

Fo-ailt (1) agus (2) d'alt 58.

Uimh. 7 de 1959 .

Acht na gCuideachtaí, 1959 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 42 de 1959 .

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1959 .

Fo-ailt (2) agus (3) d'alt 12.