An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII Uachtanna) Ar Aghaidh (CUID IX Ceart Dlíthiúil Chéile an Tiomnóra agus Soláthar do Leanaí.)

27 1965

AN tACHT COMHARBAIS, 1965

CUID VIII

Neamhréireacht Dlíthe maidir le Diúscairtí Tiomnacha

“Diúscairt thiomnach.”

101. —Sa Chuid seo, ciallaíonn “diúscairt thiomnach” aon uacht nó aon ionstraim thiomnach nó aon ghníomh tiomnach eile.

Bailíocht ó thaobh foirme.

[Coinbhinsúin an Hág, Airt. 1, 2. Maidir leis an dlí atá ann, féach 1861 (c. 114) a. 1, 2]

102. —(1) Beidh diúscairt thiomnach bailí ó thaobh foirme má chomhlíonann a foirm dlí intíre—

(a) na háite ina ndearna an tiomnóir í, nó

(b) náisiúntachta a bhí ag an tiomnóir, an tráth a rinne sé an diúscairt, nó tráth a bháis, nó

(c) áite ina raibh sainchónaí ar an tiomnóir an tráth a rinne sé an diúscairt, nó tráth a bháis, nó

(d) na háite ina raibh gnáthchónaí ar an tiomnóir an tráth a rinne sé an diúscairt, nó tráth a bháis, nó

(e) chomh fada is a bhaineann le hairnéisí dochorraithe, na háite a bhfuil suíomh orthu.

(2) Gan dochar d'fho-alt (1), beidh diúscairt thiomnach a chúlghaireann diúscairt thiomnach roimhe sin bailí freisin ó thaobh foirme má chomhlíonann sí aon cheann de na dlíthe a raibh an diúscairt thiomnach a chúlghairtear bailí de réir a théarmaí, faoin bhfo-alt sin.

(3) Chun críocha na Coda seo, más córas neamhaontaithe é dlí náisiúnta, déanfar an dlí a bheidh le cur chun feidhme a chinneadh de réir na rialacha atá i bhfeidhm sa chóras sin agus, cheal aon rialacha den sórt sin, de réir na cuinge is dlúithe a bhí ag an tiomnóir le haon cheann áirithe de na dlíthe éagsúla sa chóras sin.

(4) Nuair a bheifear á chinneadh cé acu a bhí nó nach raibh sainchónaí ar an tiomnóir in áit áirithe, beidh an cinneadh faoi réir dlí na háite sin.

Diúscairtí a rinneadh ar bord árthaigh nó acrárthaigh.

[Nua]

103. —Gan dochar d'alt 102, beidh diúscairt thiomnach a rinneadh ar bord árthaigh nó aerárthaigh bailí ó thaobh foirme freisin má chomhlíonann a foirm dlí intíre na háite arb inmheasta an chuing is dlúithe a bheith ag an árthach nó ag an aerárthach leis, ag féachaint dá clárú (más ann) agus d'aon imthosca iomchuí eile.

Feidhmiú cumhachta ceapacháin.

[Nua]

104. —(1) Gan dochar d'alt 102, beidh diúscairt thiomnach bailí ó thaobh foirme freisin sa mhéid go bhfeidhmíonn sí cumhacht cheapacháin, má chomhlíonann a foirm an dlí a bhaineann le bailíocht eisintiúil na cumhachta.

(2) Ní dhéanfar diúscairt thiomnach, sa mhéid go bhfeidhmíonn sí cumhacht cheapacháin, a áireamh mar dhiúscairt atá neamhbhailí ó thaobh foirme de bhíthin amháin nach bhfuil a foirm de réir aon cheanglas foirmiúil san ionstraim a bhunaigh an chumhacht.

Comhdhiúscairtí.

[Coinbhinsiún an Hág, Airt. 4]

105. —Bainfidh an Chuid seo freisin le foirm dhiúscairtí tiomnacha a dhéanfaidh beirt duine nó níos mó san aon doiciméad amháin.

Éifeacht sriantachtaí ar inniúlacht.

[Coinbhinsiún an Hág, Airt. 5]

106. —(1) Chun críocha na Coda seo, measfar baint le cúrsaí foirme a bheith ag aon fhoráil dlí a chuireann teorainn le foirmeacha ceadaithe diúscairtí tiomnacha faoi thagairt d'aois, do náisiúntacht nó do dhálaí pearsanta eile an tiomnóra.

(2) Bainfidh an riail chéanna leis na cáilíochtaí nach foláir a bheith ag finnéithe atá riachtanach chun diúscairt thiomnach a bheith bailí agus le forálacha alt 82.

Forléiriú ar dhiúscairt thiomnach,

[1861 (c. 114) a. 3]

[Nua]

107. —(1) Ní athrófar an forléiriú ar dhiúscairt thiomnach mar gheall ar aon athrú ar shainchónaí an tiomnóra tar éis an diúscairt a dhéanamh.

(2) Nuair a bheifear á chinneadh cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann diúscairt thiomnach dlí áirithe, féachfar do cheanglais an dlí sin an tráth a rinneadh an diúscairt, ach ní chuirfidh sin cosc le haird a thabhairt ar athrú dlí a mbeidh éifeacht aige ar dhiúscairtí tiomnacha a rinneadh an tráth sin má thugann an t-athrú gur féidir an diúscairt a áireamh mar dhiúscairt bhailí.

An éifeacht a bheidh le diúscairt thiomnach faoi Chuid VII.

[Nua]

108. —Aon diúscairt thiomnach a bheidh, faoin gCuid seo, bailí ó thaobh foirme, is ionann éifeacht di agus da mba uacht í a forghníomhaíodh de réir Chuid VII.