18 1966


Uimhir 18 de 1966.


AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1966

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ROINN SAOTHAIR A BHUNÚ, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ NA nACHTANNA AIRÍ AGUS RÚNAITHE, 1924 GO 1959. [12 Iúil, 1966.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

An lá ceaptha.

1. —Féadfaidh an Rialtas, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá ceaptha chun críocha an Achta seo.

An Roinn Saothair.

1925, Uimh. 24 .

1924, Uimh. 16 .

1939, Uimh. 36 .

2. —(1) An lá ceaptha beidh Roinn Stáit arna bunú ar a dtabharfar mar theideal agus dá ngairfear An Roinn Saothair nó (i mBéarla) the Department of Labour.

(2) An tAire Saothair nó (i mBéarla) the Minister for Labour a thabharfar mar theideal ar an gcomhalta den Rialtas a bheidh i mbun na Roinne Saothair agus a ghairfear de.

(3) Bainfidh na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1959, agus an tAcht um Fhianaise Scríbhinne, 1925 , leis an Roinn Saothair agus leis an gcomhalta den Rialtas a bheidh i mbun na Roinne sin amhail is dá mbeadh an Roinn sin arna bunú le halt 1 den Acht Airí agus Rúnaithe, 1924 .

(4) Chun críocha alt 6 (1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1939 , measfar an Roinn Saothair agus oifig an Aire Saothair a bheith arna mbunú láithreach ar an Acht seo a rith, ach in aon ordú a dhéanfar maidir leis an Roinn sin nó maidir leis an Aire sin, faoin alt sin 6 (1) roimh an lá ceaptha, ní dhéarfar an t-ordú sin a bheith le teacht i ngníomh ar dháta is luaithe ná an lá ceaptha.

Gearrtheideal, forléiriú agus lua.

3. —(1) Féadfar an tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1966 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar an tAcht seo agus na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1959, mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1966, a ghairm den Acht seo agus de na hAchtanna sin le chéile.