25 1966


Uimhir 25 de 1966.


AN tACHT UM CHISTÍ AGRÓIRÍ, 1966

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN CUID DE CHISTÍ AGRÓIRÍ ATÁ DÍLSITHE DO CHUNTASÓIR NA gCÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS A DHIÚSCAIRT. [19 Iúil, 1966.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an cuntas” cuntas airgid ginearálta na gcistí agróirí atá i leabhair Bhanc na hÉireann in ainm Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais;

ciallaíonn “na cistí agróirí” na cistí agróirí atá dílsithe do Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais.

Cuid de chistí agróirí a dhiúscairt.

1956, Uimh. 12 .

2. —(1) Déanfaidh Banc na hÉireann, ar ordú ón bPríomh-Bhreitheamh, cibé suim nach mó ná £450,000, a theastóidh ón Aire, a íoc as an gcuntas leis an gCiste Caipitil.

(2) D'ainneoin aon ní i bhfo-alt (4) d'alt 4 den Acht Príomh-Chiste, 1956, féadfar an Ciste Caipitil, a mhéid gurb é na suimeanna é a íocfar leis de bhun an ailt seo, a chaitheamh chun Amharclann na Mainistreach (lena n-áirítear Amharclann na Péacóige), Baile Átha Cliath, agus an Opera House, Corcaigh, a atógáil.

(3) Ní chaithfear níos mó ná £415,000 faoin alt seo chun Amharclann na Mainistreach (lena n-áirítear Amharclann na Péacóige), Baile Átha Cliath, a atógáil, ná chun tairbhe don Státchiste le haon deontas nó deontais a tugadh cheana as an gcéanna chun na críche sin a aisíoc, agus ní chaithfear níos mó ná £35,000 faoin alt seo chun an Opera House, Corcaigh, a atógáil, ná chun tairbhe don Státchiste le haon deontas nó deontais a tugadh cheana as an gcéanna chun na críche sin a aisíoc.

(4) Aon suimeanna a íocfar leis an Státchiste (nach suimeanna a íocfar faoi fho-alt (3) den alt seo) i leith Amharclann na Péacóige a atógáil, is leis an gCiste Caipitil a íocfar iad.

(5) D'ainneoin aon ní i bhfo-alt (4) den alt sin 4, aisíocfaidh an tAire leis na cistí agróirí aon suimeanna a íocfar leis an gCiste Caipitil faoin alt seo agus nach mbeidh ag teastáil chun críocha fho-alt (2) nó (3) den alt seo.

Easnamh i gcistí agróirí.

3. —Má tharlaíonn aon tráth go mbeidh cistí agróirí laghdaithe go dtí suim nach leor chun freastal d'éilithe orthu, déanfaidh an tAire, chun lán-slánaíocht a sholáthar d'agróirí in aon chaillteanas a bhainfeadh dóibh mar gheall ar an Acht seo a rith, cibé suim, nach mó ná £450,000, is dóigh leis is gá a airleacan ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

Gearrtheideal.

4. —Féadfar an tAcht um Chistí Agróirí, 1966 , a ghairm den Acht seo.