An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI An Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta) Ar Aghaidh ( CUID VIII Ginearálta)

8 1967

AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

CUID VII

Comhairlí Idirnáisiúnta

An Chomhairle (Cuid VII).

32. —Sa Chuid seo ciallaíonn “an Chomhairle” an Chomhairle um Chomhar Custam a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún a rinneadh sa Bhruiséal an 15ú lá de Nollaig, 1950.

Cáil dhlíthiúil na Comhairle.

33. —Beidh cáil dhlíthiúil comhlachta chorpraithe ag an gComhairle.

Díolúintí ginearálta faoin gComhaontú maidir leis an gComhairle.

34. —Beidh ag an gComhairle agus ag a maoin agus ag duine is ionadaí do chomhalta den Chomhairle nó oifigeach don Chomhairle agus ag aon duine, is céile duine den sórt sin nó duine dá theaghlach atá i gcleithiúnas air, agus ag maoin daoine den sórt sin, agus teachtfaidh, dosháraitheacht agus saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí agus cearta ar comhréir leo siúd dá bhforáiltear i gCodanna II, III, IV agus VI (de réir mar is iomchuí i ngach cás) den Chomhaontú atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Díolúintí ginearálta saineolaithe na Comhairle.

35. —Beidh ag saineolaithe (seachas oifigigh nó seirbhísigh na Comhairle) a bheidh ag comhlíonadh misiún don Chomhairle, agus teachtfaidh siad, cibé pribhléidí, díolúintí agus saoráidí is gá chun a bhfeidhmeanna a fheidhmiú go neamhspleách i gcaitheamh tréimhse a misiún, lena n-áirítear an t-am a chaithfear ar thurais i ndáil lena misiúin. Beidh acu agus teachtfaidh siad, go háirithe—

(a) díolúine ó ghabháil agus ó choinneáil agus ó urghabháil bagáiste;

(b) díolúine ó phróis dhlíthiúil i leith focail a dúirt siad nó a scríobh siad nó gníomhartha a rinne siad i gcúrsa a misiún réamhráite a chomhlíonadh acu, agus laistigh de theorainneacha a n-údaráis;

(c) dosháraitheacht i leith páipéar agus doiciméad.

Pribhléidí a tharscaoileadh.

36. —(1) Féadfaidh an Chomhairle dosháraitheacht agus saoirseachtaí, díolúintí, pribhléidí agus cearta oifigigh don Chomhairle nó aon duine is céile oifigigh nó duine dá theaghlach atá i gcleithiúnas air, nó duine dá dtagraítear in alt 35 den Acht seo a tharscaoileadh.

(2) Na díolúintí agus na pribhléidí atá ag duine is ionadaí do chomhalta den Chomhairle nó ag duine, is céile an ionadaí sin nó duine dá theaghlach atá i gcleithiúnas air, féadfaidh Rialtas an chomhalta iad a tharscaoileadh.

Cáil dhlíthiúil na Comhairle Cruithneachta Idirnáisiúnta.

37. —Beidh cáil dhlíthiúil comhlachta chorpraithe ag an gComhairle Cruithneachta Idirnáisiúnta a bunaíodh faoi Chomhaontú Cruithneachta Idirnáisiúnta 1949.

Cáil dhlíthiúil na Comhairle Siúcra Idirnáisiúnta.

38. —Beidh cáil dhlíthiúil comhlachta chorpraithe ag an gComhairle Siúcra Idirnáisiúnta a bunaíodh faoi Chomhaontú Siúcra Idirnáisiúnta 1953.