An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Ilghnéitheach)

7 1968

AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1968

AN SCEIDEAL

Alt 3 (2).

Cuid I

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 :

Alt

1 (1)

,,

13 (1)

,,

37 (1) (f) (ii)

,,

38

,,

41 (3)

,,

50 (3) agus (4)

,,

54 (4)

,,

60 (3)

,,

73 (3)

,,

76 (5) agus (6)

,,

81 (6)

,,

82 (2) (a)

,,

90 (2) agus (3)

,,

113 (1) agus (2)

,,

120 (1) (c) agus (2)

,,

156 (2), (3) agus (4)

,,

164 (2)

,,

190 (1)

,,

191 (4) agus (5)

,,

194 (2) (c)

,,

195 (3) (a)

,,

203 (1) go (3)

,,

204

,,

214 (2) sa dara háit ina bhfuil an abairt

,,

228 (3)

,,

238 (1) agus (2)

,,

240 (1)

,,

241 (1)

,,

245 (14)

,,

259

,,

296 (3) agus (4)

,,

301 (1)

,,

307 (5) agus (6)

,,

315 (1) agus (2)

,,

367 (3)

,,

371 (7) (c)

,,

379 (1)

,,

382 (2)

,,

397

,,

414

,,

416 (1) go (9)

,,

417

,,

418 (1) go (3) agus (6)

,,

421 (2)

,,

422 (1) agus (2)

,,

423 (1)

,,

424

,,

425 (1)

,,

426 (1)

,,

427 (a)

,,

428 (1) agus (9)

,,

429 (1) agus (2)

,,

430 (1)

,,

431 (1) agus (2)

,,

432 (1) go (4)

,,

437 (1) agus (2)

,,

441 (2)

,,

446 (2)

,,

462 (3) agus (4)

,,

501 (1) (c)

,,

506

,,

529

,,

537 (2)

,,

542 (6)

,,

549 (5)

,,

553 (2) sa dara háit ina bhfuil an abairt

Sceideal

6, Cuid III, mír 1 (2)

,,

6,    ,,   III, mír 4 (1) agus (2)

,,

6,    ,,   III, mír 4 (1) agus (2)

,,

10, mír 13 (1)

,,

11, mír 3 (4)

,,

12, mír 2 (1) agus (2)

,,

12, mír 3 (2) agus (5)

,,

16, míreanna 1 go 3

,,

16, mír 10, sa dara háit ina bhfuil an abairt

Cuid II

Alt 3 (3).

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 :

Alt

49 (1)

,,

152 (6)

,,

181 (1) (a)

,,

460 (a)

,,

484 (3)

,,

530 (1)

,,

531 (1) go (3)

Sceideal

1, Cuid I, míreanna 3 agus 4

,,

1,    ,,   II, míreanna 1 agus 3

,,

1,    ,,   III, míreanna 1 agus 2

,,

1,    ,,   IV, míreanna 3 agus 9

,,

2, mír 6 (1) agus (2)

,,

6, Cuid II, mír (3)

,,

16, míreanna 4, 5, 7, 8 agus 11

,,

16, mír 10, sa chéad áit ina bhfuil an abairt

Cuid III

Alt 3 (4).

Uimhir agus bliain

Gearrtheideal

Leasú

(1)

(2)

(3)

Uimh. 6 de 1967 .

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 .

In alt 36 (2), “don chigire” a chur in ionad “do na Coimisinéirí Speisialta”.

In alt 152 (4) (b), “dóigh leis na Coimisinéirí a ndéanfar an t-éileamh ar fhaoiseamh chucu a bheith” a scriosadh.

In alt 163 (2), “Feidhmeannaigh Shíochána” a chur in ionad “aon Choimisinéara Speisialta”.

In alt 339 (2), “Fíorófar le mionnscríbhinn gach éileamh faoi ailt 333 agus 335 go 337” a chur in ionad “Iarrfaidh na Coimisinéirí Speisialta go bhfíorófar gach éileamh den sórt sin le mionnscríbhinn”.

In alt 530 (5), “ar iad a beith sásta” a chur in ionad “ar dheimhniú ó na Coimisinéirí Speisialta”.

In alt 536 (1), “a eiseofar faoi údarás an Achta seo” a chur in ionad “agus proiceachtanna na gCoimisinéirí Speisialta”.

I Sceideal 1, Cuid 1, mír 4, “deimhniú” a chur in ionad “dhá dheimhniú”.

I Sceideal 1, Cuid I, mír 5, “an deimhniú” a chur in ionad “deimhniú amháin”.

I Sceideal 4, i bhfomhír (1) de mhír 1, “Beidh i dteannta an éilimh dearbhú agus ráiteas san fhoirm fhorordaithe faoi shíniú an éilitheora” a chur in ionad na bhfocal go léir ó thosach na fomhíre go dtí “agus é sínithe aige”.

I Sceideal 4, i mír 2 (3), “na Coimisineirí Ioncaim” a chur in ionad “an cigire nó na coimisinéirí sin”.

I Sceideal 17, Cuid I, sna cinnteidil leis an gcéad dearbhú agus an dearbhú deiridh, “COIMISINÉIRÍ ACH-OMHAIRC” a chur in ionad “COIMISINÉIRÍ SPEISIALTA”.

Cuid IV

Alt 3 (5).

Uimhir agus bliain

Gearrtheideal

Méid na haisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 6 de 1967 .

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 .

Alt 22 (2).

In alt 29 (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”, agus na focail“; agus eiseoidh na Coimisinéirí Speisialta ordú aisíoca, díreach mar a dhéanann siad i gcás aisíocaíochtaí eile”.

In alt 30, na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

In alt 35, na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

In alt 36 (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

Alt 153 (3).

In alt 214 (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

In alt 214 (2), na focail “chun na gCoimisinéirí Speisialta”.

In alt 329 (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

In alt 332 (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

Alt 339 (1) agus (3).

In alt 451 (5), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

In alt 496 (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

In alt 530 (4), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

In alt 536 (2), na focail, “, agus déanfaidh siad de réir cibé proíceachtanna agus barántas a dhíreofar chucu chuige sin faoi údarás an Achta seo agus forghníomhóidh siad iad”.

Alt 542 (1).

In alt 544 (2), na focail “do na Coimisinéirí Speisialta”.

In alt 553 (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta” sa dá áit ina bhfuil na focail sin.

In alt 553 (2), na focail “chun na gCoimisinéirí Speisialta” agus na focail “don chigire”.

I Sceideal 1, Cuid 1, mír 5, na focail “agus cuirfear an ceann eile chun na gCoimisinéirí Ioncaim”.

I Sceideal 1, Cuid IV, mír 1 (1), na focail “,le haghaidh úsáide na gCoimisinéirí Speisialta,”.

Míreanna 1 (2) agus (3), 2 (2) agus mír 3 de Sceideal 4.

I Sceideal 4, mír 2 (1), na focail “chun an chigire” agus an focal “dó”.

I Sceideal 6, Cuid II, mír (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”.

Cuid V

Alt 14.

Finance Act, 1920

Alt 56 (6) agus (7)

An tAcht Airgeadais, 1944

Alt 14 (8) (b)

Alt 15 (3)

An tAcht Airgeadais, 1949

An Cúigiú Sceideal, Cuid II, mír 8

An tAcht Airgeadais, 1953

Alt 10 (5)

An tAcht Airgeadais (Brabúis Mhianaigh Airithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956

Alt 1 (2)

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ighnéitheacha), 1956

Alt 2

An tAcht Airgeadais, 1958

Alt 51 (7) (c)

An Tríú Sceideal, mír 2 (1) (b) agus (2)

  ,,     ,,      ,,        mír 3 (2) agus (5)

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1958

Alt 8 (1)

An tAcht Airgeadais, 1963

An Ceathrú Sceideal, mír 7

An tAcht Airgeadais, 1967

Alt 65 (1), (2) agus (6)

An tAcht Airgeadais, 1967

Alt 21 (4) agus (5)