An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III An tÚdarás Forbartha Tionscail)

32 1969

AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

CUID II

Forálacha a Bhaineann Leis an bhForas Tionscal a Dhíscaoileadh

An Foras Tionscal a dhíscaoileadh.

7. —Díscaoiltear leis seo de bhua an ailt seo An Foras Tionscal (dá ngairtear an Bord díscaoilte sa Chuid seo den Acht agus sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo).

Cumhachtaí, feidhmeanna, etc., a aistriú chun an Údaráis Forbartha Tionscail.

8. —Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht seo, aistrítear leis seo chun an Údaráis na cumhachtaí, na feidhmeanna agus na cearta a tugadh don Bhord díscaoilte leis na hAchtanna um Limistéir Neamhfhorbartha, 1952 go 1969, agus leis na hAchtanna um Dheontais Tionscail, 1959 go 1969, agus na dualgais agus na dliteanais a d'fhorchuir na hAchtanna sin ar an mBord díscaoilte.

Forálacha a leanfaidh an díscaoileadh.

9. —Beidh éifeacht ag an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo maidir leis an díscaoileadh a dhéantar leis an gCuid seo den Acht seo.

Scéimeanna aoisliúntas a fhoirceannadh.

10. —(1) Féadfaidh an tAire, ar thosach feidhme agus tar éis tosach feidhme na Coda seo den Acht seo le rialacháin arna ndéanamh le toiliú an Aire Airgeadais, socrú a dhéanamh chun scéim a rinneadh faoi alt 6 d'Acht 1966 a fhoirceannadh.

(2) Féadfaidh cibé forálacha iarmartacha nó coimhdeacha is dóigh leis an Aire is gá a bheith i rialacháin faoin alt seo.

(3) Aon rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.