An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL Gníomhaíochtaí Díolmhaithe) Ar Aghaidh (AN TRIU SCEIDEAL)

22 1972

AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

AN DARA SCEIDEAL

Earraí agus Seirbhísí is Inmhuirir de réir Ra ta Zero faoin gcéad

Alt 11 (1) (d).

(i) Earraí a sheachadfar—

(a) lasmuigh den Stát, nó

(b) laistigh den Stát ach faoi réir coinníll go bhfuil siad le hiompar díreach ag an duine nó thar ceann an duine atá ag déanamh an tseachadta—

(I) lasmuigh den Stát, nó

(II) go dtí duine cláraithe laistigh den aerfort neamhchustam;

(ii) seirbhísí a dhéantar lasmuigh den Stát;

(iii) iompar earraí sa Stát ag duine nó thar ceann duine i bhforghníomhú conartha chun na hearraí a aistriú go dtí áit nó ó áit lasmuigh den Stát;

(iv) saoráidí dugaireachta, calaithe, luchtaithe nó díluchtaithe, lena n-áirítear imréiteach custam, a sholáthar díreach i ndáil le paisinéirí a chur i dtír nó a ghlacadh ar bord nó le hearraí a allmhairiú nó a onnmhairiú;

(v) earraí a sheachadtar ar bord longa nó aerárthaí a théann go dtí áiteanna lasmuigh den Stát; agus deisiú agus seirbhísiú longa agus aerárthaí a bhíonn ag gabháil d'iompar paisinéirí agus earraí mar thráchtáil idirnáisiúnta;

(vi) líonta iascaigh, agus ranna díobh sin, de chineál a bhíonn á n-úsáid go coitianta ag iascairí tráchtála chun críocha a slí bheatha agus nach n-úsáidtear go coitianta chun aon chríche eile;

(vii) aon ábhar beatha (de réir brí an Achta um Leasacháin,

1955, Uimh. 8 .

Abhair Bheatha agus Meascáin Mhianrúla, 1955), ábhar beatha cumaiscthe (de réir brí an Achta sin) nó meascán mianrúil (de réir brí an Achta sin)—

(a) a sheachadtar in aonaid nach lú ná 10 gcileagram agus nach mbíonn i bpacáistí nó nach ndíoltar nó nach bhfuil ceaptha ar shlí eile le haghaidh madraí, cat, éan cáis nó peataí tí, agus

(b) nach gcuirtear toirmeasc faoi alt 4 nó 6 den Acht sin lena dhíol nó lena mhonarú le haghaidh díola;

(viii) leasachán (de réir brí an Achta um Leasacháin, Abhair Bheatha agus Meascáin Mhianrúla, 1955 ) a sheachadtar in aonaid nach lú ná 10 gcileagram agus nach gcuirtear toirmeasc faoi alt 4 nó 6 den Acht sin lena dhíol nó lena mhonarú le haghaidh díola;

(ix) seirbhísí a sholáthraíonn Coimisinéirí Soilse na hÉireann i ndáil le hoibriú longa solais, tithe solais nó áisíní loingseoireachta eile; agus

(x) déanamh, deisiú, cothabháil agus feabhsú bóithre, cuanta agus oibreacha séarachais ag an Stát, ag údaráis áitiúla nó ag údaráis chuain.