An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Leasuithe Iarmhartacha)

34 1978

AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

AN CHEAD SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

Alt 30.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 22 de 1972

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972 .

Alt 2 (2).

I mír (b) d'alt 3 (5), na focail ó “mura de chinéal” go dtí deireadh na míre.

In alt 4 (2), na focail “alt 2 (2),”.

In alt 11 (8) (a), na focail “agus féadfaidh sé, mar an gcéanna, an Ceathrú Sceideal a athrú trí thuairiscí earraí d'aon chinéal a scriosadh as nó athrú a dhéanamh ar aon tuairisc earraí atá sonraithe ann de thuras na huaire,”.

Alt 11 (9).

An coinníoll a ghabhann le halt 19 (1).

Alt 36.

Mír (ii) den Dara Sceideal.

Mír (iv) de Chuid II den Tríú Sceideal.