Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

7 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 1988


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1988


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2.

Mínithe.

CUID II

Méaduithe

3.

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

4.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

5.

Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh.

6.

Ranníocaí árachais shóisialaigh pá-choibhneasa (méadú ar an uasteorainn tuillimh).

7.

Ranníocaí fostaíochta.

8.

Sochar pá-choibhneasa.

9.

Leasú ar alt 15 den Phríomh-Acht (rialacháin le haghaidh ranníocaí, etc.).

CUID III

Árachas Sóisialach do Dhaoine Féinfhostaithe

10.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht (léiriú i gcoitinne).

11.

Caibidil 1A a chur isteach i gCuid II den Phríomh-Acht.

12.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

13.

Leasú ar alt 78 den Phríomh-Acht (pinsean seanaoise (ranníocach)).

14.

Leasú ar alt 93 den Phríomh-Acht (pinsean baintrí (ranníocach)).

15.

Cinntí.

16.

Feidhmiú fhorálacha an Phríomh-Achta a bhaineann le ranníocóirí féinfhostaithe agus le ríomh ranníocaí.

17.

Forálacha ginearálta i dtaobh Rialachán.

18.

Cumhacht chun deacrachtaí a shárú.

CUID IV

Leasuithe Ilghnéitheacha

19.

An Probation of Offenders Act, 1907, a fheidhmiú maidir le daoine áirithe.

20.

Forálacha a bhaineann le hionchúisimh.

21.

Pionóis a mhéadú i gcás ciontú ar díotáil.

22.

Méaduithe ar fhíneálacha áirithe i gcás ciontú go hachomair.

23.

Tréimhsí bearnaithe fostaíochta le cur san áireamh d'fhonn teideal chun sochair a fhionnadh.

24.

Méideanna is iníoctha mar shochar díobhála agus mar chúnamh dífhostaíochta.

25.

Éifeacht acmhainne ar rátaí cúnaimh dhífhostaíochta.

26.

Forálacha a bhaineann le híocaíochtaí ó údaráis áitiúla a aisghairm.

27.

Leasú ar an Acht um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981.

28.

Liúntas réamhscoir.

29.

Fostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde).

30.

Coinníollacha chun pinsin seanaoise agus baintrí (ranníocach) agus sochar banchéile thréigthe a fháil.

31.

Faisnéis a mhalartú.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B


Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986

An tAcht um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981

1981, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1972

1972, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1986

1986, Uimh. 13

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

Probation of Offenders Act, 1907

1907, c. 17

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1973

1973, Uimh. 10

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1981

1981, Uimh. 3

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1982

1982, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1983

1983, Uimh. 6

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1984

1984, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1985

1985, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1985

1985, Uimh. 14

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1986

1986, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1987

1987, Uimh. 2

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1987

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 1988


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1988

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1981 GO 1987, AGUS AN ACHTA UM SCÉIM RANNÍOCAÍ FOSTAÍOCHTA FOSTÓIRÍ, 1981 .

[30 Márta, 1988]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: