Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

16 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 16 de 1988


AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1988


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Comhlua agus forléiriú.

4.

Aisghairm.

CUID II

Ceadúnais Bialainne Speisialta

5.

Tosach feidhme Chuid II.

6.

Léiriú Chuid II.

7.

Ceadúnas bialainne speisialta.

8.

Iarratas ar dheimhniú ón gCúirt Chuarda, etc.

9.

Ceadúnas bialainne speisialta a dheonú.

10.

Agóid ag an nGarda Síochána i gcoinne ceadúnas bialainne speisialta a athnuachan.

11.

Cumhacht an Bhoird bialanna a iniúchadh.

12.

Rialacháin maidir le caighdeáin bialann.

13.

Deimhniú ó Bhord Fáilte a chealú.

14.

Tráthanna toirmiscthe in áitribh a bhfuil ceadúnas bialainne speisialta acu.

15.

Cion.

16.

Ní cead beár a bheith i mbialann.

17.

Ceadúnas bialainne speisialta agus Deimhniú ó Bhord Fáilte a bheith ar taispeáint.

18.

Leasú ar alt 4 d'Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986.

19.

Neamhfheidhm ailt 15 agus 17 d'Acht 1960.

20.

Feidhm an Achta Seirbhísí Dóiteáin, 1981.

21.

Ní sealbhóir ar-cheadúnais chun críocha alt 11 d'Acht 1962 sealbhóir ceadúnais bialainne speisialta.

22.

Ní dheonófar ordú díolúine speisialta do shealbhóir ceadúnais bialainne speisialta.

23.

Leasú ar alt 20 d'Acht 1962.

24.

Dréacht-rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

CUID III

Tráthanna Toirmiscthe

25.

Tráthanna toirmiscthe i gcoitinne.

26.

Tráthanna toirmiscthe i gclubanna.

27.

Am chun deoch mheisciúil a sholáthrófar i rith tráthanna ceadaithe a ól.

28.

Díolúintí d'óstáin agus do bhialanna.

29.

Leasú ar alt 5 d'Acht 1927 (orduithe díolúine speisialta).

CUID IV

Forálacha i ndáil le daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois

30.

Léiriú Chuid IV.

31.

Deoch mheisciúil a dhíol le daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois.

32.

Deoch mheisciúil a chur ar fáil do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d'aois.

33.

Cionta ag daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois.

34.

Leanaí a eisiamh as beáir in áitribh cheadúnaithe.

35.

Srian le daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois a bheith in áitreabh ceadúnaithe i rith tráthanna fadaithe.

36.

Srian le daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois a bheith in áitreabh a úsáidtear chun deoch mheisciúil a dhíol lena hól in áit nach san áitreabh.

37.

Cumhachtaí an Gharda Síochána i ndáil le cionta áirithe.

38.

Daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois a fhostú.

39.

Cruthúnas ar aois in ionchúiseamh.

40.

Aoischártaí.

41.

Aoischártaí a bhrionnú nó a athrú.

CUID V

Clubanna Cláraithe

42.

Leasú ar alt 4 den Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904.

43.

Cuardach clubanna ag comhalta den Gharda Síochána.

44.

Agóidí i gcoinne deimhnithe club a dheonú.

45.

Srianta le fógráin a bhaineann le dálais i gclubanna.

46.

Leasú ar alt 5 den Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904.

CUID VI

Ilghnéitheach

47.

Forálacha i ndáil le deochanna meisciúla a dhíol in ollmhargaí, etc.

48.

Leasú ar alt 12 d'Acht 1927 (deimhnithe tighe bhidh).

49.

Leasú ar alt 18 d'Acht 1962 (ceadúnais do rás-rianta cúnna).

50.

“Ceadúnas” in alt 4 d'Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986.

51.

Fíneálacha a mhéadú.

AN SCEIDEAL


Na hAchtanna dá dTagraítear

Children Act, 1908

1908, c. 67

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986

1986, Uimh. 26

Finance (1909-1910) Act, 1910

1910, c. 8

An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981

1981, Uimh. 30

An tAcht Deocha Meisciúla, 1927

1927, Uimh. 15

An tAcht Deocha Meisciúla, 1943

1943, Uimh. 7

An tAcht Deocha Meisciúla, 1960

1960, Uimh. 18

An tAcht Deochanna Meisciúla, 1962

1962, Uimh. 21

An tAcht Deocha Meisciúla (Generálta), 1924

1924, Uimh. 62

Licensing Act, 1872

1872, c. 94

Licensing Act (Ireland), 1874

1874, c. 69

Na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1986

Licensing (Ireland) Act, 1833

1833, c. 68

Licensing (Ireland) Act, 1902

1902, c. 18

Refreshment Houses (Ireland) Act, 1860

1860, c. 107

Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1986

Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904

1904, c. 9

Summary Jurisdiction (Ireland) Act, 1908

1908, c. 24

Na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 1987

/images/harp.jpg


Uimhir 16 de 1988


AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1988

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA CEADÚNÚCHÁIN, 1833 GO 1986, DO LEASÚ ACHTANNA CLÁRÚ NA gCLUBANNA, 1904 GO 1986, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

[22 Meitheamh, 1988]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: