Ar Aghaidh (CUID I Foraithne Idirscartha a Fháil)

6 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 1989


AN tACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Foraithne Idirscartha a Fháil

Alt

1.

Léiriú.

2.

Iarratas ar fhoraithne idirscartha bhreithiúnaigh.

3.

Foraithne idirscartha bhreithiúnaigh a dheonú, agus coimeád etc. leanaí.

4.

Forálacha forlíontacha maidir le hadhaltranas agus iompar míréasúnach a chruthú.

5.

Cosaintí chun a áirithiú go bhfuil iarratasóir eolach ar roghanna seachas imeachtaí idirscartha agus chun cuidiú le hiarrachtaí le haghaidh comhréitigh.

6.

Cosaintí chun a áirithiú go bhfuil freagróir eolach ar roghanna seachas imeachtaí idirscartha agus chun cuidiú le hiarrachtaí le haghaidh comhréitigh.

7.

Imeachtaí a chur ar atráth chun cuidiú le teacht ar chomhréiteach nó ar chomhaontuithe i dtaobh idirscartha.

8.

Éifeacht idirscartha bhreithiúnaigh agus cealú foraithne idirscartha agus orduithe coimhdeacha tráth comhréitigh.

9.

Deireadh a chur le foraithne colscartha a mensa et thoro, etc.

CUID II

Orduithe Coimhdeacha Airgeadais, Maoine, Coimeádta agus Orduithe Eile

10.

Mínithe (Cuid II).

11.

Réamhorduithe in imeachtaí idirscartha bhreithiúnaigh.

12.

Iarratais a dhéanamh ar réamhorduithe.

13.

Cothabháil go dtí go ndéanfar agra, etc.

14.

Orduithe i dtaobh íocaíochtaí tréimhsiúla agus cnapshuime.

15.

Orduithe coigeartaithe maoine.

16.

Orduithe coimhdeacha ilghnéitheacha.

17.

Ordú múchta ceart comharbais.

18.

Orduithe chun maoin a dhíol.

19.

Dlínse bhreise i leith áras an teaghlaigh.

20.

Forálacha a bhaineann le horduithe cothabhála, orduithe maoine agus orduithe eile.

21.

Orduithe cothabhála cúlghabhálacha.

22.

Orduithe airgeadais agus maoine a athrú agus a urscaoileadh.

23.

Cothabháil linbh.

24.

An cléireach Cúirte Dúiche do tharchur íocaíochtaí tréimhsiúla.

25.

Leasú ar alt 3 den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976.

26.

Ní asbhainfear cáin ioncaim as íocaíochtaí a dhéanfar.

27.

Feidhmiú orduithe i dtaobh íocaíochtaí cothabhála agus orduithe i dtaobh íocaíochtaí tréimhsiúla maidir le fir de chuid Óglaigh na hÉireann.

28.

Leasú ar an Acht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1940.

29.

Idirbhearta a bheith neamhbhailí más chun faoiseamh airgid a chosc nó a laghdú a bheartaítear iad.

CUID III

Dlínse Cúirte

30.

Míniú (Cuid III).

31.

Cúirteanna, dlínse agus láthair.

32.

Imeachtaí a éisteacht.

33.

Seoladh imeachtaí teaghlaigh sa Chúirt Chuarda agus san Ard-Chúirt.

34.

Príobháideacht.

35.

Costais.

36.

Rialacha cúirte.

CUID IV

Ilghnéitheach

37.

Cosaint i leith an dlí láithrigh.

38.

Leasú ar alt 5 agus 6 den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976.

39.

Orduithe a urscaoileadh faoin Acht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976.

40.

Tuarascálacha i dtaobh cásanna caomhnóireachta leanaí.

41.

Coimeád leanaí cleithiúnacha.

42.

Leasú ar alt 120 (2) den Acht Comharbais, 1965.

43.

Foraithní idirscartha a mensa et thoro agus orduithe ailiúnais.

44.

Claonpháirteachas, maitheamh, frithmhilleánú, cúlcheadú.

45.

Imeachtaí teaghlaigh sa Chúirt Dúiche a sheoladh.

46.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1988

An tAcht Cosanta, 1954

1954, Uimh. 18

An tAcht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1940

1940, Uimh. 23

An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976

1976, Uimh. 27

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 1981

1981, Uimh. 22

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothábháil Céilí agus Leanaí), 1976

1976, Uimh. 11

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Céilí agus Leanaí a Chosaint), 1981

1981, Uimh. 21

An tAcht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964

1964, Uimh. 7

Legitimacy Declaration Act (Ireland), 1868

1868, c. 20

An tAcht um Stádas Ban Pósta, 1957

1957, Uimh. 5

Matrimonial Causes and Marriage Law (Ireland) Amendment Act, 1870

1870, c. 110

Partition Act, 1868

1868, c. 40

Partition Act, 1876

1876, c. 17

An tAcht um Stádas Leanaí, 1987

1987, Uimh. 36

An tAcht Comharbais, 1965

1965, Uimh. 27

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 1989


AN tACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA bhFORAS LE hAGHAIDH IDIRSCAR-ADH BREITHIÚNACH: D'ÉASCÚ COMHRÉITIGH IDIR CÉILÍ COIMHTHITHE: DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ORDUITHE COIMHDEACHA A DHÉANAMH IN IMEACHTAÍ IDIRSCARTHA: DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE DLÍNSE DLÍ TEAGHLAIGH NA gCÚIR-TEANNA AGUS DO DHÉANAMH FORÁIL I dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.[19 Aibreán, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: