An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL A)

6 1998

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1998

SCEIDEAL B

Alt 5.

“An Ceathrú Sceideal

Na Rátaí Cúnaimh

CUID I

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na Méaduithe orthu

An cineál cúnaimh

An ráta seachtainiúil

An méadú i leith aosaigh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gach linbh cháilithe (más iníoctha)

An méadú i leith gaoil fhorordaithe faoi alt 167 (más iníoctha)

An méadú i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine agus é nó í ina chónaí nó ina cónaí ina aonar nó ina haonar (más iníoctha)

An méadú i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an duine (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

£

£

£

£

£

£

1. Cúnamh Dífhostaíochta:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 121(1)(a)

70.50

41.20

13.20

--

--

--

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 121(1)(b)

68.40

41.20

13.20

--

--

--

2. Liúntas Réamhscoir     ...

70.50

41.20

13.20

--

--

--

3. Liúntas Míchumais     ...

70.50

41.20

13.20

--

--

--

4. Pinsean Seanaoise (Neamhranníocach) ...     ...

72.50

--

13.20

41.80

6.00

5.00

5. Pinsean Dall:

70.50

--

13.20

41.80

6.00

5.00

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

2.00

--

--

--

--

--

6. Pinsean Baintrí (Neamhranníocach), Pinsean Baintrí Fir (Neamhranníocach) agus íocaíocht iomchuí de bhua alt 18(1)(b) nó (c) den Acht Leasa Shóisialaigh, 1996:

70.50

--

--

41.80

6.00

5.00

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

2.00

--

--

--

--

--

7. Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora:

70.50

--

15.20

--

--

5.00

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

2.00

--

--

--

--

--

8. Liúntas Cúramóra:

(a) i gcás duine lena mbaineann alt 165(1)(a)

110.30

--

13.20

--

--

--

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

3.00

--

--

--

--

--

(b) i gcás duine lena mbaineann alt 165(1)(b)

73.50

--

13.20

--

--

--

méadú breise i leith tairbhí a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici

2.00

--

--

--

--

--

9. Pinsean Dílleachta (Neamhranníocach)     ...     ...

48.60

--

--

--

--

--

10. Liúntas Leasa Forlíontach

68.40

41.20

13.20

--

--

--

CUID II

An Méadú ar Phinsean Seanaoise (Neamhranníocach) agus An Méadú ar Phinsean Dall (i gcás Aois Inphinsin a bheith Slánaithe ag an Tairbhí) i leith Duine Amháin de Lánúin

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

phinsinéara gan bheith níos mó ná £6

...

...

...

41.20

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8

...

...

40.20

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

39.20

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

38.20

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14

...

...

37.20

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

36.20

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

35.20

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

34.20

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

33.20

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

32.20

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

31.20

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

30.20

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

29.20

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

28.20

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

27.20

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

26.20

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

25.20

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

24.20

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

23.20

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44

...

...

22.20

níos mó ná £44 gan bheith níos mó ná £46

...

...

21.20

níos mó ná £46 gan bheith níos mó ná £48

...

...

20.20

níos mó ná £48 gan bheith níos mó ná £50

...

...

19.20

níos mó ná £50 gan bheith níos mó ná £52

...

...

18.20

níos mó ná £52 gan bheith níos mó ná £54

...

...

17.20

níos mó ná £54 gan bheith níos mó ná £56

...

...

16.20

níos mó ná £56 gan bheith níos mó ná £58

...

...

15.20

níos mó ná £58 gan bheith níos mó ná £60

...

...

14.20

níos mó ná £60 gan bheith níos mó ná £62

...

...

13.20

níos mó ná £62 gan bheith níos mó ná £64

...

...

12.20

níos mó ná £64 gan bheith níos mó ná £66

...

...

11.20

níos mó ná £66 gan bheith níos mó ná £68

...

...

10.20

níos mó ná £68 gan bheith níos mó ná £70

...

...

9.20

níos mó ná £70 gan bheith níos mó ná £72

...

...

8.20

níos mó ná £72 gan bheith níos mó ná £74

...

...

7.20

níos mó ná £74 gan bheith níos mó ná £76

...

...

6.20

níos mó ná £76

...

...

...

...

...

Neamhní

CUID IIA

Méadú ar Phinsean Dall i leith Duine Amháin de Lánúin (i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an Tairbhí)

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

£

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an

phinsinéara gan bheith níos mó ná £6

...

...

...

41.20

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8

...

...

40.20

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10

...

...

39.20

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12

...

...

38.20

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14

...

...

37.20

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16

...

...

36.20

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18

...

...

35.20

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20

...

...

34.20

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22

...

...

33.20

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24

...

...

32.20

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26

...

...

31.20

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28

...

...

30.20

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30

...

...

29.20

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32

...

...

28.20

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34

...

...

27.20

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36

...

...

26.20

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38

...

...

25.20

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40

...

...

24.20

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42

...

...

23.20

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44

...

...

22.20

níos mó ná £44 gan bheith níos mó ná £46

...

...

21.20

níos mó ná £46 gan bheith níos mó ná £48

...

...

20.20

níos mó ná £48 gan bheith níos mó ná £50

...

...

19.20

níos mó ná £50 gan bheith níos mó ná £52

...

...

18.20

níos mó ná £52 gan bheith níos mó ná £54

...

...

17.20

níos mó ná £54 gan bheith níos mó ná £56

...

...

16.20

níos mó ná £56 gan bheith níos mó ná £58

...

...

15.20

níos mó ná £58 gan bheith níos mó ná £60

...

...

14.20

níos mó ná £60 gan bheith níos mó ná £62

...

...

13.20

níos mó ná £62 gan bheith níos mó ná £64

...

...

12.20

níos mó ná £64 gan bheith níos mó ná £66

...

...

11.20

níos mó ná £66 gan bheith níos mó ná £68

...

...

10.20

níos mó ná £68 gan bheith níos mó ná £70

...

...

9.20

níos mó ná £70 gan bheith níos mó ná £72

...

...

8.20

níos mó ná £72 gan bheith níos mó ná £74

...

...

7.20

níos mó ná £74

Neamhní

”.