An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1998) Ar Aghaidh (CUID II Méaduithe)

6 1998

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1998

CUID I

Réamhráiteach

Gearrtheideal agus forléiriú.

1. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1998 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus an tAcht seo (seachas Codanna VI agus VII) a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993;

ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1994;

ciallaíonn “Acht Uimh. 2 de 1995” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1995;

ciallaíonn “Acht 1996” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1996;

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1997.

Ionstraimí a bhuanú.

3. —Aon ionstraim a rinneadh faoi fhoráil den Phríomh-Acht a leasaítear leis an Acht seo agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an leasaithe, leanfaidh sí de bheith i bhfeidhm amhail is dá mbeadh sí déanta faoin bhforáil arna leasú amhlaidh.