An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Forálacha Ilghnéitheacha) Ar Aghaidh (CUID VII Leasú ar alt 54 d'Acht na bPinsean, 1990)

6 1998

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1998

CUID VI

Leasú ar an Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979 , agus ar an Acht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

Leasú ar alt 7A den Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979 .

26. —(1) Leasaítear leis seo alt 7A den Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979

(a) trí “£207” a chur in ionad “£197” (a cuireadh isteach le halt 38(1)(a)(i) d'Acht 1997) i mír (1)(a),

(b) trí “£10,750” a chur in ionad “£10,250” (a cuireadh isteach le halt 38(1)(a)(ii) d'Acht 1997) i mír (1)(b), agus

(c) trí “£10,750” a chur in ionad “£10,250” (a cuireadh isteach le halt 38(1)(b) d'Acht 1997) i bhfo-alt (2).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1998.

Leasú ar alt 18A den Acht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981 .

27. —(1) Leasaítear leis seo alt 18A den Acht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

(a) trí “£207” a chur in ionad “£197” (a cuireadh isteach le halt 39(1)(a)(i) d'Acht 1997) i mír (1)(a),

(b) trí “£10,750” a chur in ionad “£10,250” (a cuireadh isteach le halt 39(1)(a)(ii) d'Acht 1997) i mír (1)(b), agus

(c) trí “£10,750” a chur in ionad “£10,250” (a cuireadh isteach le halt 39(1)(b) d'Acht 1997) i bhfo-alt (2).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1998.