Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta)

49 2001

/images/harp.jpg


Uimhir 49 de 2001


AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

 

1.

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

CUID 2

Coinbhinsiún I995

3.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

4.

Tíortha Coinbhinsiúin.

5.

Gabháil shealadach.

6.

Toiliú go dtabharfaí suas duine.

7.

Tarscaoileadh riail na speisialtachta.

8.

Tabhairt suas.

CUID 3

Coinbhinsiún 1996

9.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

10.

Tíortha Coinbhinsiúin.

11.

Cionta ineiseachadta.

12.

Cionta polaitiúla.

13.

Cionta ioncaim.

14.

Maithiúnas nó ilphardún.

15.

Riail na speisialtachta.

16.

Feidhm riail na speisialtachta sa Stát.

17.

Fíordheimhniú.

18.

Doiciméid a tharchur go macasamhlach.

19.

Idirthuras.

CUID 4

Forálacha Ilghnéitheacha

20.

Imeachtaí faoin bPríomh-Acht a bheidh le héisteacht os comhair na hArd-Chúirte.

21.

Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

22.

Fianaise trí mhionnscríbhinn.

23.

Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht.

24.

Fianaise trí nasc teilifíse ó dhuine lasmuigh den Stát.

25.

Séalaí coigríche.

26.

Cion comhfhreagrach.

27.

Leasú ar alt 3 d'Acht 1987.

SCEIDEAL 1

Cuid A

An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

Cuid B

An téacs, i nGaeilge, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

SCEIDEAL 2

Cuid A

An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

Cuid B

An téacs, i nGaeilge, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Fhianaise Choiriúil, 1992

1992, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1999

1999, Uimh. 10

An tAcht um Eiseachadadh, 1965

1965, Uimh. 17

Na hAchtanna um Eiseachadadh, 1965 go 1994

 

An tAcht um Eiseachadadh (Leasú), 1994

1994, Uimh. 6

An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987

1987, Uimh. 1

/images/harp.jpg


Uimhir 49 de 2001


AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA SIMPLITHE I nDÁIL LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 10 MÁRTA, 1995; DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AN AIRTEAGAIL SIN K.3 LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 27 MEÁN FÓMHAIR, 1996; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH, 1965; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [19 Nollaig, 2001]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: