An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( SCEIDEAL 2 Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i ndáil leis na socruithe maidir le Faoiseamh ó Chánachas Dúbailte ) Ar Aghaidh ( SCEIDEAL 4 Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i ndáil le Cáin )

11 2007

An tAcht Airgeadais 2007

SCEIDEAL 3

Leasuithe Ilghnéitheacha a bhaineann le Treoir 2006/112/CE ón gComhairle

Alt 97.

Leasú ar an Acht Cánach Breisluacha 1972

An Fhoráil den Phríomh-Acht

Na focail atá le hionadú

Na focail atá le cur isteach

Alt 1(1) sa mhíniú ar “Comhphobal”

in Airteagal 3 de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle (arna leasú an uair dheireanach le Treoir Uimh. 92/111/CEE an 14 Nollaig 1992 ón gComhairle)

in Airteagail 5 go 8 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle 6

Alt 1(1) sa mhíniú ar “allmhairiú earraí”

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 1(1) sa mhíniú ar “duine atá cláraithe le haghaidh cánach breisluacha”

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 1(2A)

in Airteagal 3 (a cuireadh isteach le Treoir Uimh. 91/680/CEE an 16 Nollaig 1991 ón gComhairle) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

in Airteagail 5 go 8 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 3(6)(d)(B)

de réir Airteagal 28b.B(2) (a cuireadh isteach le Treoir Uimh. 91/680/CEE an 16 Nollaig 1991 ón gComhairle) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

de réir Airteagal 34 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 3A(1A)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle, sa Bhallstát seoltach, faoi na forálacha lena gcuirtear Airteagal 26a nó 28o (a cuireadh isteach le Treoir Uimh. 94/5/CE an 14 Feabhra 1994 ón gComhairle) den Treoir sin i ngníomh sa Bhallstát sin

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle, sa Bhallstát seoltach, faoi na forálacha lena gcuirtear Airteagail 4 agus 35, an chéad fhomhír d’Airteagal 139(3) agus Airteagail 311 go 341 den Treoir sin i ngníomh sa Bhallstát sin

Alt 3A(2)(b)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 3A(4)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 5(3A)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE ó Chomhairle an Chomhphobail

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 5(6)(e)(iiia)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle, iníoctha sa Bhallstát sin ar an ábhar gur thug an faighteoir le tuiscint nó gur cheadaigh sé é a thabhairt le tuiscint gur duine inchánach é de réir bhrí Airteagal 4 den Treoir sin

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle iníoctha sa Bhallstát sin ar an ábhar gur thug an faighteoir le tuiscint nó gur cheadaigh sé é a thabhairt le tuiscint gur duine inchánach é de réir bhrí Airteagal 9(1) agus Airteagail 10 go 13 den Treoir sin

Alt 5(6)(e)(iv)(II)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE ó Chomhairle an Chomhphobail

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 5A(1) sa mhíniú ar “scéim um sheirbhísí leictreonacha”

in Airteagal 26c de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

in Airteagail 358 go 369 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 5A(1) sa mhíniú ar “cáin bhreisluacha an AE”

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 5A(1) sa mhíniú ar “Ballstát tomhaltais”

de réir Airteagal 9(2)(f) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

de réir Airteagal 57(1) de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 5A(6)(b)

Airteagal 9(2)(f) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagal 57(1) de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 8(9) sa mhíniú ar “gníomhaíocht de chuid Iarscríbhinn A”

in Iarscríbhinn A (atá leagtha amach i gCuid I den Chúigiú Sceideal) a ghabhann le Treoir Uimh. 77/388/CEE ón gComhairle, 17 Bealtaine, 1977

in Airteagal 295(1) agus in Iarscríbhinn VII de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 8(9) sa mhíniú ar “seirbhís de chuid Iarscríbhinn B”

in Iarscríbhinn B (atá leagtha amach i gCuid II den Chúigiú Sceideal) den Treoir sin ón gComhairle

in Airteagal 295(1) agus in Iarscríbhinn VIII den Treoir sin ón gComhairle

Alt 10(5A)(b)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 10(7A)(b)

d’Airteagal 11A.1.(a) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

d’Airteagal 73 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 10A(1)(b)

Airteagal 17 de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagail 167, 173, 176 agus 177 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 10A(1)(c)

Airteagal 26a (a cuireadh isteach le Treoir Uimh. 94/5/CE an 14 Feabhra 1994 ón gComhairle) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagail 4 agus 35, an chéad fhomhír d’Airteagal 139(3) agus Airteagail 311 go 325 agus 333 go 340 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 10B(1)(b)

Airteagal 17 de Threoir Uimh. 77/388/CE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagail 167, 173, 176 agus 177 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 10B(1)(c)

Airteagal 26a (a cuireadh isteach le Treoir Uimh. 94/5/CE an 14 Feabhra 1994 ón gComhairle) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagail 4 agus 35, an chéad fhomhír d’Airteagal 139(3) agus Airteagail 311 go 325 agus 333 go 340 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 12B(2)(b)

Airteagal 17 de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagail 167, 173, 176 agus 177 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 12B(2)(d)

Airteagal 26a nó 28o (a cuireadh isteach le Treoir Uimh. 94/5/CE an 14 Feabhra 1994 ón gComhairle) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagail 4 agus 35, an chéad fhomhír d’Airteagal 139(3) agus Airteagail 311 go 341 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 12B(4) i mír (b) den bhrí a thugtar do “B”

Airteagal 12(1) de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagal 93 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 12B(6)(b)

Airteagal 26a nó 28o de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

Airteagail 4 agus 35, an chéad fhomhír d’Airteagal 139(3) agus Airteagail 311 go 341 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

An coinníoll a ghabhann le halt 15(5A)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 15B(1)(b)(ii)

i gclásail (a), (b), (c) agus (d) d’fhomhír B de mhír 1 d’Airteagal 16, de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

in Airteagal 156(1) de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 17(1)

de bhun Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

de bhun Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 27(4A)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 27(9A)(1)(b)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 27(9A)(4)(d)

i dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

i dTreoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

Alt 32(2B)(a)

do Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle

do Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

An Cúigiú Sceideal

CUID I

An Teideal

CUID I

Iarscríbhinn A a ghabhann le Treoir Uimh. 77/388/CEE ón gComhairle, 17 Bealtaine, 1977

CUID I

Airteagal 295(1) agus Iarscríbhinn VII a ghabhann le Treoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

An Cúigiú Sceideal

CUID II

An Teideal

CUID II

Iarscríbhinn B a ghabhann le Treoir Uimh. 77/388/CEE ón gComhairle, 17 Bealtaine, 1977

CUID II

Airteagal 295(1) agus Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Treoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle

class="0 0 0 justify 1 0"class="0 0 0 justify 1 0"