An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (An tAcht Airgeadais 2007) Ar Aghaidh ( Caibidil 2 Cáin Ioncaim )

11 2007

An tAcht Airgeadais 2007

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáideach agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Léiriú (Cuid 1)

1 .— Sa Chuid seo ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997.