An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 3 Leasú ar Acht na bPinsean 1990 ) Ar Aghaidh ( SCEIDEAL 1 Leasuithe a Bhaineann le Liúntas Leasa Forlíontach )

2 2008

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008

CUID 4

Leasú ar Achtanna Eile

Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995.

30 .— Leasaítear alt 12(1) den Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ scéim ranníoca shainithe ”:

“tá le ‘ scéim ranníoca shainithe’ an bhrí chéanna atá leis in Acht na bPinsean 1990;”.

Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996.

31 .— Leasaítear alt 17(1) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ scéim ranníoca shainithe ”:

“tá le ‘ scéim ranníoca shainithe ’ an bhrí chéanna atá leis in Acht na bPinsean 1990;”.