An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (TODO)

6 2008

TODO

AN SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Alt 21 .

(Uimhir Thagartha)

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Uimh. 1 de 1957

An tAcht Árachais Sláinte Shaorálaigh 1957

Alt 18

2.

Uimh. 16 de 1994

An tAcht Árachais Sláinte 1994

Mír (c) den mhíniú ar “conradh árachais sláinte” (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht Árachais Sláinte (Leasú) 2001) in alt 2(1)

3.

Uimh. 4 de 1996

An tAcht Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú) 1996

Alt 3

4.

Uimh. 17 de 2001

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú) 2001

Alt 14