An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 4 Seachadadh rialaithe ) Ar Aghaidh (CUID 8 Ilghnéitheach )

7 2008

TODO

CUID 7

Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir an Stát agus Stáit Aontaithe Mheiriceá

Mínithe (Cuid 7).

93 .— Sa Chuid seo—

ciallaíonn “ Airteagal ” Airteagal de Chonradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá;

ciallaíonn “ Nóta Míniúcháin ” an Nóta Míniúcháin 6

(a) atá i gceangal le Cinneadh an 6 Meitheamh 2003 ón gComhairle 7 maidir le síniú na gComhaontuithe idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar eiseachadadh agus ar chúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla, agus

(b) lena dtaifeadtar tuiscint idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar Chomhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá;

ciallaíonn “ Ionstraim ” an Ionstraim a shamhlaítear le hAirteagal 3(2) de Chomhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá 8 maidir le feidhm Chonradh Stáit Aontaithe Mheiriceá-na hÉireann agus arna déanamh i mBaile Átha Cliath an 14 Iúil 2005;

ciallaíonn “ Comhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá ” an Comhaontú maidir le Cúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, arna dhéanamh in Washington D.C. an 25 Meitheamh 2003;

ciallaíonn “ Conradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá ” an Conradh idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla, arna dhéanamh in Washington D.C. an 18 Eanáir 2001, arna chur chun feidhme leis an Ionstraim.

Feidhm Chonradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá sa Stát.

94 .— (1) Tá feidhm dlí ag Conradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir lena fheidhm i ndáil leis an Stát.

(2) Tabharfar aird bhreithiúnach ar an gConradh.

(3) Chun lánéifeacht a thabhairt don Chonradh, maidir leis na forálacha iomchuí den Acht seo a bhaineann le hiarrataí ar chúnamh dlíthiúil frithpháirteach idir an Stát agus ballstáit, lena n-áirítear na forálacha sin a bhaineann le hiarratais chuig cúirteanna nó breithiúna—

(a) chun orduithe a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d’iarrataí ar chúnamh den sórt sin nó chun comhlíonadh iarrataí ar chúnamh den sórt sin a fhorfheidhmiú, agus

(b) chun na horduithe sin a dhéanamh, a athrú nó a urscaoileadh,

tá éifeacht leo freisin, faoi réir an Chonartha, i ndáil le hiarrataí ar chúnamh dlíthiúil frithpháirteach idir an Stát agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, i gcás inar gá sin chun na críche sin agus fairis na modhnuithe is gá; go háirithe, chun na críche sin, folaíonn an tagairt in Airteagal 16 bis 4 do sciúradh airgid agus do ghníomhaíocht sceimhlitheoireachta, faoi seach, cion faoi alt 31 den Acht um Cheartas Coiriúil 1994, mar a cuireadh ina ionad le halt 21 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001, agus cion faoi alt 6 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005.

(4) Tá feidhm ag alt 7 (foirne comhpháirteacha um imscrúdú a oibriú) den Acht um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004 i ndáil le foireann chomhpháirteach um imscrúdú arna bunú faoi Airteagal 16 ter agus a oibríonn sa Stát amhail is dá mba fhoireann chomhpháirteach um imscrúdú í arna bunú faoin Acht sin.

(5) Maidir le feidhm Airteagal 7 i ndáil le húsáid sonraí pearsanta atá san áireamh i bhfianaise nó i bhfaisnéis a gheobhaidh duine sa Stát faoin gConradh, is Airteagal é atá gan dochar d’fheidhm alt 7 (dualgas ar rialaitheoirí sonraí agus ar phróiseálaithe sonraí cúram a ghlacadh) den Acht um Chosaint Sonraí 1988 i leith sonraí den sórt sin a úsáid.

(6) Tá feidhm ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 i ndáil le sonraí den sórt sin ar shlite seachas slite a bhaineann lena n-úsáid.

(7) Féadfaidh cúirt breithniú a dhéanamh orthu seo a leanas—

(a) an Nóta Míniúcháin le linn aon fhoráil de Chomhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá a léiriú, agus

(b) an Nóta agus an Comhaontú le linn aon fhoráil den Chonradh a léiriú,

agus cibé creidiúnacht is cuí sna himthosca a thabhairt dóibh.

6IO. L181, 19.7.2003, lch. 41

7IO. L181, 19.7.2003, lch. 25

8IO L181, 19.7.2003, lch. 34