An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (An tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe) (Orduithe a Dhaingniú) 2008)

9 2008

An tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe) (Orduithe a Dhaingniú) 2008

AN SCEIDEAL

Orduithe faoi alt 3 d’Acht 1971 a leasú.

Alt 5.

Ordú

(1)

Méid an leasaithe

(2)

An tOrdú um Ghníomhaireacht Athbheochana Thuaisceart Luimnigh (Bunú) 2007 (I.R. Uimh. 275 de 2007)

(1) In Airteagal 3

(a) cuirfear isteach an míniú seo a leanas:

“ciallaíonn ‘léarscáil thaiscthe’ an léarscáil arna taisceadh chun críche an Ordaithe seo ag an Aire, nó thar ceann an Aire, in oifigí na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, an 18 Feabhra 2008, agus—

(a) atá séalaithe le Séala Oifigiúil an Aire, agus

(b) a thuairiscítear a bheith taiscthe chun na críche sin;”, agus

(b) cuirfear an míniú seo a leanas in ionad an mhínithe ar “Limistéar an Tuaiscirt”:

“ciallaíonn ‘Limistéar an Tuaiscirt’ an limistéar arb éard atá ann na tailte atá sonraithe laistigh d’imill inmheánacha na línte dearga agus a bhfuil haitseáil dhearg orthu ar an léarscáil thaiscthe, ar a n-áirítear forbairtí tithíochta Mhaigh Rosa agus Pháirc Mhuire;”.

(2) Leasófar Airteagal 6—

(a) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (f) d’fho-airteagal (1):

“(f) comhalta den Gharda Síochána arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire;

(ff) fostaí d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire;

(fg) comhalta d’fhoireann an Fhorais Áiseanna Saothair arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire;”,

agus

(b) trí “ceathrar” a chur in ionad “triúr” i mír (g) d’fho-airteagal (1).

(3) Cuirfear an tAirteagal seo a leanas isteach i ndiaidh Airteagal 12:

“Cóipeanna den léarscáil thaiscthe.

13.—A luaithe is indéanta tar éis an tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe) (Orduithe a Dhaingniú) 2008 a rith—

(a) déanfaidh an tAire cóipeanna den léarscáil thaiscthe a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den phobal gach tráth réasúnach in oifigí na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, agus

(b) déanfaidh an Ghníomhaireacht cóipeanna den léarscáil thaiscthe a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den phobal gach tráth réasúnach ina hoifigí, agus déanfaidh sí an léarscáil a fhoilsiú ar an idirlíon freisin.”.

An tOrdú um Ghníomhaireacht Athbheochana Dheisceart Luimnigh (Bunú) 2007 (I.R. Uimh. 276 de 2007)

(1) In Airteagal 3

(a) cuirfear isteach an míniú seo a leanas:

“ciallaíonn ‘léarscáil thaiscthe’ an léarscáil arna taisceadh chun críche an Ordaithe seo ag an Aire, nó thar ceann an Aire, in oifigí na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, an 18 Feabhra 2008, agus—

(a) atá séalaithe le Séala Oifigiúil an Aire, agus

(b) a thuairiscítear a bheith taiscthe chun na críche sin;”,

agus

(b) cuirfear an míniú seo a leanas in ionad an mhínithe ar “Limistéar an Deiscirt”:

“ciallaíonn ‘Limistéar an Deiscirt’ an limistéar arb éard atá ann na tailte atá sonraithe laistigh d’imill inmheánacha na línte dearga agus a bhfuil haitseáil dhearg orthu ar an léarscáil thaiscthe, ar a n-áirítear forbairtí tithíochta Pháirc Carew, Pháirc Mhic Aoidh, Pháirc Chinn Cora, Pháirc Uí Mháille, Dhoire Feá, Pháirc Chlár Aidhne agus Pháirc Chraobh Chomhartha;”.

(2) Leasófar Airteagal 6—

(a) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (f) d’fho-airteagal (1):

“(f) comhalta den Gharda Síochána arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire;

(ff) fostaí d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire;

(fg) comhalta d’fhoireann an Fhorais Áiseanna Saothair arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire;”,

agus

(b) trí “ceathrar” a chur in ionad “triúr” i mír (g) d’fho-airteagal (1).

(3) Cuirfear an tAirteagal seo a leanas isteach i ndiaidh Airteagal 12:

“Cóipeanna den léarscáil thaiscthe.

13.—A luaithe is indéanta tar éis an tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe) (Orduithe a Dhaingniú) 2008 a rith—

(a) déanfaidh an tAire cóipeanna den léarscáil thaiscthe a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den phobal gach tráth réasúnach in oifigí na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, agus

(b) déanfaidh an Ghníomhaireacht cóipeanna den léarscáil thaiscthe a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den phobal gach tráth réasúnach ina hoifigí, agus déanfaidh sí an léarscáil a fhoilsiú ar an idirlíon freisin.”.