Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach )

14 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 14 de 2008


AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt

1 . Gearrtheideal, tosach feidhme, comhlua agus forléiriú.

2 . Míniú ar “Aire”.

3 . Aisghairm agus cúlghairm.

4 . Caiteachais.

CUID 2

Cúirteanna agus Oifigigh Chúirte

5 . Leasú ar alt 9 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924.

6 . Leasú ar alt 88 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924.

7 . Leasú ar alt 38 den Acht Oifigigh Cúirte 1926.

8 . Leasú ar alt 48 den Acht Oifigigh Cúirte 1926.

9 . Alt nua a chur in ionad alt 65 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936.

10 . Leasú ar alt 32A(5) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961.

11 . Modhnú ar fhorálacha pinsin Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le breithiúna áirithe den Chúirt Uachtarach agus breithiúna áirithe den Ard-Chúirt.

12 . Modhnú ar fhorálacha pinsin Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le breithiúna áirithe den Chúirt Chuarda.

13 . Modhnú ar fhorálacha pinsin Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le breithiúna áirithe den Chúirt Dúiche.

14 . Leasú ar mhír 3 den Séú Sceideal a ghabhann le hAcht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961.

15 . Leasú ar an Ochtú Sceideal a ghabhann le hAcht na gCúirteanna (Forálacha Ilghnéitheacha) 1961.

16 . Leasú ar alt 7 d’Acht na gCúirteanna 1964.

17 . Leasú ar alt 5 den Acht um Sheirbhís Chúirteanna 1998.

18 . Leasú ar alt 6 den Acht um Sheirbhís Chúirteanna 1998.

19 . Leasú ar alt 1 d’Acht na gCúirteanna (Uimh. 3) 1986.

20 . Leasú ar alt 67 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936.

21 . Leasú ar alt 69 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936.

22 . Leasú ar alt 71 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1936.

23 . Alt nua a chur in ionad ailt 13A agus 14 d’Acht na gCúirteanna 1971.

24 . Leasú ar alt 23 d’Acht na gCúirteanna 1971.

25 . Leasú ar alt 20 den Petty Sessions (Ireland) Act 1851.

26 . Físchomhdháiliú in imeachtaí sibhialta.

27 . Anaithnideacht in imeachtaí sibhialta i ndáil le riocht sláinte an duine iomchuí.

28 . Ceart cúntóra páirtí, abhcóide nó aturnae dall nó leathdhall a thionlacan go dtí imeachtaí.

29 . Leasú ar alt 6 den Acht Oifigeach Cúirte 1945.

30 . Leasú ar alt 9 den Acht Oifigeach Cúirte 1945.

31 . Leasú ar alt 40 den Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna 2004.

32 . Líon breithiúna na Cúirte Dúiche a mhéadú.

CUID 3

Aturnaetha

33 . Leasú ar alt 29 den Acht Aturnaethe 1954.

34 . Leasú ar alt 73 den Acht Aturnaethe 1954.

35 . Leasú ar alt 6 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960.

36 . Alt 6A nua a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1960.

37 . Leasú ar alt 8 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960.

38 . Leasú ar alt 2 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

39 . Leasú ar alt 8 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

40 . Alt nua 14A a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

41 . Alt nua 14B a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

42 . Alt nua 14C a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

43 . Alt nua 18A a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

44 . Alt nua 26A a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

45 . Leasú ar alt 19 den Acht Aturnaetha (Leasú) 2002.

46 . Alt nua 19A a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 2002.

CUID 4

Tiarna Talún agus Tionónta

47 . Leasú ar alt 17 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980.

48 . Leasú ar alt 85 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980.

CUID 5

Dearbhuithe Reachtúla

49 . Leasú ar alt 2 den Acht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938.

50 . Alt nua 3A a chur isteach san Acht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938.

51 . Alt nua a chur in ionad alt 6 den Acht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938.

52 . Sceideal nua a chur in ionad an Sceidil a ghabhann leis an Acht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938.

53 . Leasú ar alt 22 den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

CUID 6

Giúiréithe

54 . Leasú ar alt 6 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

55 . Leasú ar alt 11 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

56 . Leasú ar alt 12 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

57 . Leasú ar alt 13(3) d’Acht na nGiúiréithe 1976.

58 . Alt nua a chur in ionad alt 25 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

59 . Leasú ar alt 31 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

60 . Leasú ar alt 34 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

61 . Leasú ar alt 35 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

62 . Leasú ar alt 36 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

63 . Leasú ar alt 37 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

64 . Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht na nGiúiréithe 1976.

CUID 7

Féimheacht

65 . Leasú ar alt 85 den Acht Féimheachta 1988.

66 . Leasú ar alt 91 den Acht Féimheachta 1988.

CUID 8

Comharbas

67 . Leasú ar alt 3 den Acht Comharbais 1965.

68 . Leasú ar alt 5 den Acht Comharbais 1965.

CUID 9

Fístaifeadtaí

69 . Leasú ar an Acht um Fhístaifeadtaí 1989.

CUID 10

Scrúdóireacht Scannán

70 . Leasú ar an Acht um Scrúdóireacht Scannán 1923.

71 . Ainm an Scrúdóra Oifigiúil a athrú, etc.

CUID 11

Saoire do Thuismitheoirí

72 . Leasú ar alt 6 den Acht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998.

CUID 12

Rialú na Státseirbhíse

73 . Leasú ar alt 2(2) d’Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956.

CUID 13

An Dlí Teaghlaigh

74 . Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995.

75 . Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996.

CUID 14

Stádas Comhionann

76 . Leasú ar an Acht um Stádas Comhionann 2000.

CUID 15

Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta

77 . Ailt nua 10A agus 10B a chur isteach san Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

78 . Leasú ar alt 26 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

79 . Leasú ar alt 28 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

80 . Leasú ar alt 29 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

81 . Leasú ar alt 30 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

CUID 16

Comhionannas Fostaíochta

82 . Leasú ar alt 41 den Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998.

83 . Leasú ar alt 47 den Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998.

AN SCEIDEAL

Aisghairm agus Cúlghairm

CUID 1

Achtacháin a Aisghairtear

CUID 2

Ionstraimí Reachtúla a Chúlghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

Attorneys and Solicitors Act 1870

32 agus 33 Vic., c.28

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 27

An tAcht um Scrúdóireacht Scannán 1923

1923, Uimh. 23

Acht an Bhainc Cheannais 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003

2003, Uimh. 12

An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995

1995, Uimh. 32

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna 2004

2004, Uimh. 31

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956

1956, Uimh. 46

Acht Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú) 2005

2005, Uimh. 18

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte (Leasú) 2007

2007, Uimh. 4

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995

1995, Uimh. 31

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2002

2002, Uimh. 15

An tAcht Oifigigh Cúirte 1926

1926, Uimh. 27

An tAcht Oifigeach Cúirte 1945

1945, Uimh. 45

Na hAchtanna Oifigeach Cúirte 1926 go 2002

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2) 1997

1997, Uimh. 43

Acht na gCúirteanna (Uimh. 3) 1986

1986, Uimh. 33

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961

1961, Uimh. 39

Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 go 2007

Acht na gCúirteanna 1964

1964, Uimh. 11

Acht na gCúirteanna 1971

1971, Uimh. 36

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais (An Chúirt Dúiche) 1946

1946, Uimh. 21

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924

1924, Uimh. 10

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1936

1936, Uimh. 48

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1947

1947, Uimh. 20

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1953

1953, Uimh. 32

An tAcht um Sheirbhís Chúirteanna 1998

1998, Uimh. 8

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006

2006, Uimh. 26

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997

1997, Uimh. 4

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) 1981

1981, Uimh. 10

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú) 1990

1990, Uimh. 32

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) 1993

1993, Uimh. 20

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú) 2006

2006, Uimh. 15

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú) 2007

2007, Uimh. 6

An tAcht um Oifigigh Taidhleoireachta agus Consalachta (Seirbhísí a Sholáthar) 1993

1993, Uimh. 33

An tAcht um Thráchtáil Leictreonach 2000

2000, Uimh. 27

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 1998

1998, Uimh. 21

Na hAchtanna um Comhionannas Fostaíochta 1998 go 2007

An tAcht um Stádas Comhionann 2000

2000, Uimh. 8

Na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 go 2004

An tAcht um Chomhionannas 2004

2004, Uimh. 24

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1995

1995, Uimh. 26

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996

1996, Uimh. 33

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997

1997, Uimh. 13

Acht an Gharda Síochána 2005

2005, Uimh. 20

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú) 2001

2001, Uimh. 17

An tAcht Árachais Sláinte 1994

1994, Uimh. 16

An tAcht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2006

2006, Uimh. 41

Acht na nGiúiréithe 1976

1976, Uimh. 4

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980

1980, Uimh. 10

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1994

1994, Uimh. 20

Na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí 1967 go 2005

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Lunacy Regulation (Ireland) Act 1871

34 agus 35 Vict., c.22

An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998

1998, Uimh. 30

An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú) 2006

2006, Uimh. 13

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 agus 15 Vict., c.30

Punishment of Incest Act 1908

8 Edw. 7, c.45

Acht na nDídeanaithe 1996

1996, Uimh. 17

An tAcht um Chlárú Teidil 1964

1964, Uimh. 16

Na hAchtanna Srianta Cíosa 1960 agus 1967

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004

2004, Uimh. 27

An tAcht um Chleachtais Srianta (Leasú) 1987

1987, Uimh. 31

An tAcht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí 1980

1980, Uimh. 16

An tAcht Aturnaetha (Leasú) 1960

1960, Uimh. 37

An tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994

1994, Uimh. 27

An tAcht Aturnaetha (Leasú) 2002

2002, Uimh. 19

An tAcht Aturnaethe 1954

1954, Uimh. 36

Na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2002

An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001

2001, Uimh. 31

An tAcht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938

1938, Uimh. 37

An tAcht Comharbais 1965

1965, Uimh. 27

An tAcht um Fhístaifeadtaí 1989

1989, Uimh. 22

/images/harp.jpg


Uimhir 14 de 2008


AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FÍSCHOMHDHÁILIÚ IN IMEACHTAÍ SIBHIALTA AGUS MAIDIR LE hANAITHNIDEACHT ÁIRITHE IN IMEACHTAÍ SIBHIALTA ÁIRITHE; DO LEASÚ AN ACHTA CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS 1924, AN ACHTA OIFIGIGH CÚIRTE 1926, ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA) 1961, ACHT NA gCÚIRTEANNA 1964, AN ACHTA CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS 1936, AN ACHTA UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA 1998, ACHT NA gCÚIRTEANNA (UIMH. 3) 1986, ACHT NA gCÚIRTEANNA 1971, AN ACHTA OIFIGEACH CÚIRTE 1945, AN ACHTA UM DHLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚIRTEANNA 2004, AN PETTY SESSIONS (IRELAND) ACT 1851, AN ACHTA ATURNAETHE 1954, AN ACHTA ATURNAETHA (LEASÚ) 1960, AN ACHTA ATURNAETHA (LEASÚ) 1994, AN ACHTA ATURNAETHA (LEASÚ) 2002, AN ACHTA UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ) 1980, AN ACHTA I dTAOBH DEARBHUITHE REACHTÚLA 1938, AN ACHTA UM CHAIGHDEÁIN IN OIFIGÍ POIBLÍ 2001, ACHT NA nGIÚIRÉITHE 1976, AN ACHTA FÉIMHEACHTA 1988, AN ACHTA COMHARBAIS 1965, AN ACHTA UM FHÍSTAIFEADTAÍ 1989, AN ACHTA UM SCRÚDÓIREACHT SCANNÁN 1923, AN ACHTA UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ 1998, ACHT RIALUITHE NA STÁT-SHEIRBHÍSE 1956, AN ACHTA UM AN DLÍ TEAGHLAIGH 1995, AN ACHTA UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COLSCARADH) 1996, AN ACHTA UM STÁDAS COMHIONANN 2000 (CHUN ÉIFEACHT A THABHAIRT DO THREOIR 2004/113/CE AN 13 NOLLAIG 2004 ÓN gCOMHAIRLE LENA gCUIRTEAR I nGNÍOMH AN PRIONSABAL UM CHÓIR CHOMHIONANN IDIR FIR AGUS MNÁ MAIDIR LE ROCHTAIN AR EARRAÍ AGUS AR SHEIRBHÍSÍ AGUS SOLÁTHAR EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ), AN ACHTA UM CHÚNAMH DLÍTHIÚIL SIBHIALTA 1995 AGUS AN ACHTA UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA 1998; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA, LENA nÁIRÍTEAR AISGHAIRM IARMHARTACH ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS CÚLGHAIRM IARMHARTACH IONSTRAIMÍ REACHTÚLA ÁIRITHE.

[14 Iúil, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: