An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 10 Scrúdóireacht Scannán ) Ar Aghaidh (CUID 12 Rialú na Státseirbhíse )

14 2008

TODO

CUID 11

Saoire do Thuismitheoirí

Leasú ar alt 6 den Acht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998.

72 .— Leasaítear alt 6 (arna chur isteach le halt 2 den Acht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú) 2006) den Acht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(6A) D'ainneoin fho-alt (6), i gcás go bhfuil 2 thuismitheoir iomchuí nó níos mó i leith linbh i dteideal saoire do thuismitheoirí i leith an linbh agus go bhfuil gach tuismitheoir acu fostaithe ag an bhfostóir céanna, ansin beidh gach tuismitheoir iomchuí, faoi réir thoiliú an fhostóra lena mbaineann, i dteideal a thréimhse nó a tréimhse saoire do thuismitheoirí uile nó aon chuid di a aistriú chun aon tuismitheora iomchuí eile i leith an linbh.”.