An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 12 Rialú na Státseirbhíse ) Ar Aghaidh (CUID 14 Stádas Comhionann )

14 2008

TODO

CUID 13

An Dlí Teaghlaigh

Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995.

74 .— Leasaítear an tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1995—

(a) in alt 9, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) I gcás go mbeidh ordú coigeartaithe maoine arna thaisceadh faoi fho-alt (4) agus arna chlárú de bhun alt 69(1)(h) den Acht um Chlárú Teidil 1964 nó i gClárlann na nGníomhas comhlíonta, déanfaidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine, ar a bheith deimhin dó gur comhlíonadh ant-ordú—

(a) an taifead a rinneadh sa chlár faoin Acht um Chlárú Teidil 1964 a chealú, nó

(b) nóta a chur i gClárlann na nGníomhas á rá go bhfuil an t-ordú comhlíonta.”,

(b) in alt 18, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(8) I gcás go ndéanfar ordú coigeartaithe maoine arna thaisceadh faoi fho-alt 9(4) agus arna chlárú go cuí de bhun alt 69(1)(h) den Acht um Chlárú Teidil 1964 a athrú, a urscaoileadh, a fhionraí nó a athbheochan le hordú faoi fho-alt (2) agus go mbeidh an dara hordú a luaitear taiscthe go cuí lena chlárú amhlaidh de bhun fho-alt (7), déanfaidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine—

(a) an taifead a rinneadh sa chlár a leasú nó a chealú, de bhun alt 9(4), faoin Acht um Chlárú Teidil 1964 dá réir sin, nó

(b) nóta maidir leis an seasamh a chur i gClárlann na nGníomhas.”,

agus

(c) in alt 35, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) Ní dhéanfar iarratas ar ordú lena gcuirtear diúscairt ar ceal de bhíthin fho-alt (2)(a)(II) nó (b) amháin tar éis 6 bliana a bheith caite ó dháta na diúscartha.”.

Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996.

75 .— Leasaítear an tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996—

(a) in alt 14, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) I gcás go mbeidh ordú coigeartaithe maoine arna thaisceadh faoi fho-alt (4) agus arna chlárú de bhun alt 69(1)(h) den Acht um Chlárú Teidil 1964 nó i gClárlann na nGníomhas comhlíonta, déanfaidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine, ar a bheith deimhin dó gur comhlíonadh ant-ordú—

(a) an taifead a rinneadh sa chlár faoin Acht um Chlárú Teidil 1964 a chealú, nó

(b) nóta a chur i gClárlann na nGníomhas á rá go bhfuil an t-ordú comhlíonta.”,

(b) in alt 22, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(8) I gcás go ndéanfar ordú coigeartaithe maoine arna thaisceadh faoi fho-alt 14(4) agus arna chlárú go cuí de bhun alt 69(1)(h) den Acht um Chlárú Teidil 1964 a athrú, a urscaoileadh, a fhionraí nó a athbheochan le hordú faoi fho-alt (2) agus go mbeidh an dara hordú a luaitear taiscthe go cuí lena chlárú de bhun fho-alt (7), déanfaidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine—

(a) an taifead a rinneadh sa chlár a leasú nó a chealú, de bhun alt 14(4), faoin Acht um Chlárú Teidil 1964 dá réir sin, nó

(b) nóta maidir leis an seasamh a chur i gClárlann na nGníomhas.”,

agus

(c) in alt 37, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) Ní dhéanfar iarratas ar ordú lena gcuirtear diúscairt ar ceal de bhíthin fho-alt (2)(a)(ii) nó (b) amháin tar éis 6 bliana a bheith caite ó dháta na diúscartha.”.