An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 16 Comhionannas Fostaíochta )

14 2008

TODO

AN SCEIDEAL

Aisghairm agus Cúlghairm

Alt 3 .

CUID 1

Achtacháin a Aisghairtear

Uimhir agus Bliain

(1)

Gearrtheideal

(2)

Méid na hAisghairme

(3)

Uimh. 37 de 1938

An tAcht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938

Alt 4.

Uimh. 20 de 1947

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1947

Alt 12.

Uimh. 32 de 1953

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1953

Fo-ailt (1) go (4) d’alt 15.

Uimh. 39 de 1961

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961

Alt 44.

Uimh. 22 de 1989

An tAcht um Fhístaifeadtaí 1989

Alt 4(4).

Uimh. 8 de 1998

An tAcht um Sheirbhís Chúirteanna 1998

Alt 30.

Uimh. 15 de 2002

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2002

Ailt 35 agus 36.

Uimh. 20 de 2005

Acht an Gharda Síochána 2005

Alt 19(4)

Uimh. 13 de 2006

An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú) 2006

Alt 3.

CUID 2

Ionstraimí Reachtúla a Chúlghairtear

I.R. Uimhir agus Bliain

(1)

Gearrtheideal

(2)

Méid na Cúlghairme

(3)

I.R. Uimh. 403 de 1996

Na Rialacháin fán Acht um Fhístaifeadtaí 1989 (Fís-Saothair a Aicmiú) 1996

An ionstraim go léir.