An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (TODO) Ar Aghaidh (CUID 2 Cúirteanna agus Oifigigh Chúirte )

14 2008

TODO

CUID 1

Réamhráiteach

Gearrtheideal, tosach feidhme, comhlua agus forléiriú.

1 .— (1) Féadfar an tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú nó le horduithe, cibé lá nó laethanta a thiocfaidh an tAcht seo i ngníomh a cheapadh, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Féadfar Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Ilghnéitheacha) 1961 go 2008, a ghairm d’Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Ilghnéitheacha), 1961 go 2007, agus d’ailt 9, 11, 12, 13, 20, 21, 22 agus 23 le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna Oifigeach Cúirte 1926 go 2008 a ghairm de na na hAchtanna Oifigeach Cúirte 1926 go 2002 agus d’ailt 29 agus 30 le chéile.

(5) Féadfar na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2008 a ghairm de na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2002 agus de Chuid 3 le chéile.

(6) Féadfar na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí 1967 go 2008 a ghairm de na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí 1967 go 2005 agus de Chuid 4 le chéile.

(7) Féadfar na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 go 2008 a ghairm de na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 go 2004 agus de Chuid 14 le chéile.

(8) Féadfar na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 go 2008 a ghairm de na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 go 2007 agus de Chuid 16 le chéile.

Míniú ar “Aire”.

2 .— San Acht seo, ciallaíonn “ Aire ” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

Aisghairm agus cúlghairm.

3 .— (1) Déantar gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid 1 den Sceideal a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(2) Déantar gach ionstraim reachtúil a shonraítear i gcolún (2) de Chuid 2 den Sceideal a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

Caiteachais.

4 .— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.