An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 3 Aturnaetha ) Ar Aghaidh (CUID 5 Dearbhuithe Reachtúla )

14 2008

TODO

CUID 4

Tiarna Talún agus Tionónta

Leasú ar alt 17 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980.

47 .— Leasaítear alt 17(1)(a) (arna leasú le halt 4 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1994) den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iiia):

“(iiia) má bhaineann alt 13(1)(a) (arna leasú le halt 3 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1994) leis an tionóntán, go ndearna an tionónta, cibé acu ar chomaoin luachmhar nó gan chomaoin luachmhar, a theideal nó a teideal chun tionóntachta nua sa tionóntán a thréigean i scríbhinn agus comhairle dlí neamhspleách a fháil i ndáil leis an tréigean, nó”.

Leasú ar alt 85 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980.

48 .— Leasaítear alt 85 (arna leasú le halt 191(3) den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004) den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le tréigean dá dtagraítear—

(a) i bhfomhír (iiia) (arna chur isteach le halt 47 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008), nó

(b) i bhfomhír (iiib) (arna chur isteach le halt 191 den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004),

d’alt 17(1)(a).”.