An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 6 Giúiréithe ) Ar Aghaidh (CUID 8 Comharbas )

14 2008

TODO

CUID 7

Féimheacht

Leasú ar alt 85 den Acht Féimheachta 1988.

65 .— Leasaítear alt 85(3)(a) den Acht Féimheachta 1988 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) ar thoiliú gach creidiúnaí dá chuid nó dá cuid a cruthaíodh agus a admhaíodh san fhéimheacht a bheith faighte aige nó aici—

(I) chun a urscaoilte nó a hurscaoilte, agus

(II) chun a gcearta a tharscaoileadh sna méideanna a cruthaíodh agus a admhaíodh ina leith faoi seach,

arna bhfianú tríd an bhfoirm fhorordaithe a bheith feidhmithe ag na creidiúnaithe chun críocha an toilithe sin, nó”.

Leasú ar alt 91 den Acht Féimheachta 1988.

66 .— Leasaítear alt 91 den Acht Féimheachta 1988 trí “tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis deireadh a bheith leis an réamhchruinniú” a chur in ionad “dhá lá ar a laghad roimh an suí príobháideach”.