An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 7 Féimheacht ) Ar Aghaidh (CUID 9 Fístaifeadtaí )

14 2008

TODO

CUID 8

Comharbas

Leasú ar alt 3 den Acht Comharbais 1965.

67 .— Leasaítear alt 3(1) den Acht Comharbais 1965, sa mhíniú ar “ ceannaitheoir ”, trí “de mheon macánta” a scriosadh.

Leasú ar alt 5 den Acht Comharbais 1965.

68 .— Leasaítear alt 5 den Acht Comharbais 1965—

(a) trí fho-alt (1) a thabhairt ar an alt, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(2) Más rud é, díreach roimh bhás bheirt duine nó níos mó, gur shealbhaigh siad aon mhaoin mar nascthionóntaí agus go bhfuair siad bás nó gur measadh faoi fho-alt (1) iad d'fháil bháis san am céanna, measfar gur shealbhaigh siad an mhaoin díreach roimh bhás dóibh mar thionóntaí i gcoiteannas i scaireanna cothroma.

(3) Maidir le haon mhaoin a mheasfar faoi fho-alt (2) a bheith ina seilbh ag daoine mar thionóntaí i gcoiteannas, beidh sí ina cuid dá n-eastáit faoi seach.”.