An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 8 Oibreacha iarnróid, etc. ar Fhaiche Stiabhna )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

CUID 9

Oifigigh Iompair

Oifigigh iompair.

117 .— (1) Leasaítear an tAcht um Iompar ar Bhóithre 1986:

(a) in alt 15, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre aon oifigigh dá chuid, nó aon oifigigh don Aire a bheidh arna n-iasachtú chun fónamh leis an Údarás, a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh iompair chun críocha alt 16.”,

(b) in alt 17, trí “Féadfaidh an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre” a chur in ionad “Féadfaidh an tAire”, agus

(c) in alt 18(1)(b), trí “an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre” a chur in ionad “an tAire”.

(2) Aisghairtear fo-alt (5) d’alt 4 den Acht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 2006.