An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 3 Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994 ) Ar Aghaidh ( SCEIDEAL 2 Fíneálacha Áirithe san Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994 a Mhéadú )

17 2008

An tAcht Deochanna Meisciúla 2008

SCEIDEAL 1

Fíneálacha Áirithe sna hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2004 a Mhéadú

Alt 17.

Achtachán

(1)

Foráil

(2)

Leasú

(3)

An tAcht Deochanna Meisciúla 1988

Alt 31 (deoch mheisciúil a dhíol le duine faoi bhun aoise) (mar a leasaíodh le halt 25 d’Acht 2000)

I bhfo-alt (3), trí “€3,000” a chur in ionad “£1,000” agus trí “€5,000” a chur in ionad “£1,500”

An tAcht Deochanna Meisciúla 1988

Alt 32 (deoch mheisciúil a sholáthar do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d'aois) (a cuireadh isteach le halt 13 d’Acht 2003)

I bhfo-alt (4), trí “€3,000” a chur in ionad “€1,500” agus trí “€5,000” a chur in ionad “€2,000”

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

Alt 4 (daoine óltacha)

I bhfo-alt (2), trí €3,000” a chur in ionad “€1,500” agus trí “€5,000” a chur in ionad “€2,000”

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

Alt 5 (neamhcheadúnaithe do sholáthar deoch mheisciúil do dhaoine óltacha)

I bhfo-alt (2), trí €3,000” a chur in ionad “€1,500” agus trí “€5,000” a chur in ionad “€2,000”

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

Alt 7 (dualgas ar cheadúnaí ord a choimeád)

I bhfo-alt (2), trí €3,000” a chur in ionad “€1,500” agus trí “€5,000” a chur in ionad “€2,000”