An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( SCEIDEAL 1 Fíneálacha Áirithe sna hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2004 a Mhéadú )

17 2008

An tAcht Deochanna Meisciúla 2008

SCEIDEAL 2

Fíneálacha Áirithe san Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994 a Mhéadú

Alt 22.

Foráil

(1)

Leasú

(2)

Alt 4 (meisce in áit phoiblí)

I bhfo-alt (2), trí “€500” a chur in ionad “£100”

Alt 5 (iompar mí-ordúil in áit phoiblí)

I bhfo-alt (2), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”

Alt 6 (iompraíocht bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach in áit phoiblí)

I bhfo-alt (2), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”

Alt 7 (ábhar atá bagrach, maslach, tarcaisneach nó graosta a dháileadh nó a chur ar taispeáint in áit phoiblí)

I bhfo-alt (2), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”

Alt 8 (mainneachtain ordachán ó chomhalta den Gharda Síochána a chomhlíonadh)

I bhfo-alt (3), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”

Alt 9 (bac toiliúil)

Trí “€400” a chur in ionad “£200”

Alt 11 (dul isteach i bhfoirgneamh le hintinn cion a dhéanamh)

I bhfo-alt (2), trí “€2,500” a chur in ionad “£1,000”

Alt 13 (foghail ar fhoirgneamh, etc.)

I bhfo-alt (3), trí “€2,500” a chur in ionad “£1,000” agus trí “€1,000” a chur in ionad “£500”

Alt 16 (gráscar)

I bhfo-alt (4)(a), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”

Alt 17 (dúmhál, sracadh agus airgead a éileamh go bagrach)

I bhfo-alt (3)(a), trí “€2,500” a chur in ionad “£1,000”

Alt 18 (ionsaí le hintinn díobháil choirp nó cion indíotáilte a dhéanamh)

I bhfo-alt (2)(a), trí “€2,500” a chur in ionad “£1,000”

Alt 19G (pionóis agus imeachtaí) (a cuireadh isteach le halt 24 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002)

I bhfo-alt (1), trí “€4,000” a chur in ionad “€3,000”

Alt 21 (rochtain ar imeachtaí áirithe a rialú, etc.)

I bhfo-alt (5), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”

Alt 22 (deoch mheisciúil a thabhairt suas agus a urghabháil, etc.)

I bhfo-alt (4), trí €1,000” a chur in ionad “£500”

Alt 23 (fógairt drúthlann agus striapachais a thoirmeasc)

I bhfo-alt (2), trí “€2,500” a chur in ionad “£1,000” agus trí “€25,000” a chur in ionad “£10,000”

Alt 24 (gabháil gan bharántas)

I bhfo-alt (4), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”