Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

21 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 2008


AN tACHT SLÁINTE 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

CUID 2

Leasú ar an Acht Sláinte 1970

2 . Léiriú.

3 . Leasú ar alt 45 d’Acht 1970.

4 . Alt 45A a chur isteach in Acht 1970.

5 . Leasú ar alt 47 d’Acht 1970.

6 . Leasú ar alt 47A d’Acht 1970.

7 . Leasú ar alt 49 d’Acht 1970.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Ranníocaí Sláinte 1979

8 . Leasú ar alt 4 den Acht um Ranníocaí Sláinte 1979.

CUID 4

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

9 . Leasú ar alt 7 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005.

10 . Leasú ar alt 265 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005.

CUID 5

Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004

11 . Leasú ar alt 66 den Acht um Chlárú Sibhialta 2004.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chlárú Sibhialta 2004

2004, Uimh. 3

An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2001

2001, Uimh. 14

An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006

2006, Uimh. 17

An tAcht Sláinte 1970

1970, Uimh. 1

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2007

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979

1979, Uimh. 4

Na hAchtanna um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C 1997 go 2006

An tAcht um Shásamh i leith Foras Cónaithe 2002

2002, Uimh. 13

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 2008


AN tACHT SLÁINTE 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN ACHTA SLÁINTE 1970, AN ACHTA UM RANNÍOCAÍ SLÁINTE 1979, AN ACHTA COMHDHLÚITE LEASA SHÓISIALAIGH 2005 AGUS AN ACHTA UM CHLÁRÚ SIBHIALTA 2004, DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE hINCHÁILITHEACHT LE hAGHAIDH SEIRBHÍSÍ FAOIN ACHT SLÁINTE 1970 AGUS MAIDIR LE DLITEANAS I LEITH RANNÍOCAÍ SLÁINTE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[12 Nollaig, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: