An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 3 Leasú ar an Acht um Ranníocaí Sláinte 1979 ) Ar Aghaidh ( CUID 5 Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004 )

21 2008

An tAcht Sláinte 2008

CUID 4

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

Leasú ar alt 7 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005.

9 .— Leasaítear mír (d) d’alt 7(2) den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005 trí “,45A” a chur isteach i ndiaidh “45”.

Leasú ar alt 265 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005.

10 .— Leasaítear fomhír (ii) de mhír (a) den mhíniú ar “críoch iomchuí” in alt 265(1) den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005 trí “,45A” a chur isteach i ndiaidh “45”.